Amigo

Yster slyp yster, so slyp die een mens die persoon van die ander.

Provérbios 27:17

Ek is 'n metgesel van almal wat U vrees, en van die wat u bevele onderhou.

Salmos 119:63

Moenie dwaal nie; slegte gesprekke bederf goeie sedes.

1 Coríntios 15:33

Openlike teregwysing is beter as verborge liefde.

Die wonde deur een wat liefhet, is opreg bedoel, maar die soene deur 'n vyand is oorvloedig.

Provérbios 27:5,6

Moenie jou vriend en die vriend van jou vader verlaat nie, en kom nie in die huis van jou broer op die dag van jou teëspoed nie. 'n Buurman wat naby is, is beter as 'n broer wat ver is.

Provérbios 27:10

Twee is beter as een, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid.

Want as hulle val, kan die een sy maat optel, maar wee die een wat val sonder dat daar 'n tweede is om hom op te tel.

Eclesiastes 4:9,10

Gaan met die wyse om, dan word jy wys; maar hy wat met dwase verkeer, versleg.

Provérbios 13:20

Die vriend het altyd lief, en die broer word gebore met die oog op die nood.

Provérbios 17:17

Toe sluit Jonatan met Dawid 'n verbond, omdat hy hom liefgehad het soos sy eie siel.

1 Samuel 18:3

13 Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee.

14 Julle is my vriende as julle alles doen wat Ek julle beveel.

15 Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die dienskneg nie weet wat sy heer doen nie. Maar Ek het julle vriende genoem, omdat Ek alles wat Ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het.

João 15:13-15

Olie en reukwerk verbly die hart, net so die aangenaamheid van 'n vriend vanweë welgemeende raad.

Provérbios 27:9

Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê.

Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword.

1 João 4:11,12

1 'n Bedevaartslied. Van Dawid. Kyk, hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saamwoon!

2 Dit is soos die kosbare olie op die hoof, wat afloop op die baard, die baard van A„ron, wat afloop op die soom van sy klere.

3 Dit is soos die dou van Hermon wat neerdaal op die berge van Sion; want daar gebied die HERE die seën, die lewe tot in ewigheid!

Salmos 133:1-3

Verkeer nie met 'n driftige man nie, en met 'n opvlieënde man moet jy nie omgaan nie,

sodat jy nie gewend raak aan sy paaie en 'n strik vir jouself span nie.

Provérbios 22:24,25

Baie mense roem hulle eie welwillendheid, maar wie vind 'n betroubare man?

Provérbios 20:6

16 Hieraan het ons die liefde leer ken, dat Hy sy lewe vir ons afgelê het; en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê.

17 Maar wie die goed van die wêreld het en sy broeder sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom?

18 My kinders, laat ons nie liefhê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid.

1 João 3:16-18

Dit is my gebod, dat julle mekaar moet liefhê net soos Ek julle liefgehad het.

Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee.

João 15:12,13

'n Man met baie vriende word geru‹neer, maar daar is 'n vriend wat sterker aanhang as 'n broer.

Provérbios 18:24

En die Skrif is vervul wat sê: En Abraham het God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hy is 'n vriend van God genoem.

Tiago 2:23

Goed bring baie vriende aan, maar die arme word deur sy vriend verlaat.

Provérbios 19:4

wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde; die een moet die ander voorgaan in eerbetoning;

Romanos 12:10