Versículos do dia

en elkeen wat lewe en in My glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit?