Versículos Diários

En die aarde sal die koring verhoor en die mos en die olie, en die sal J¡sreël verhoor.

Oséias 2:21

Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

João 3:16

Bíblias são mais de 150 bíblias disponíveis