Aniversario de Casamento

Dit is die dag wat die HERE gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees.

Salmos 118:24

sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees? Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie.

Mateus 19:6

Ek dank my God altyd oor julle vir die genade van God wat aan julle in Christus Jesus gegee is,

1 Coríntios 1:4

Ek is my beminde s'n, en sy begeerte is na my.

Cânticos 7:10

4 Die liefde is lankmoedig en vriendelik; die liefde is nie jaloers nie; die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie,

5 handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie,

6 is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid.

7 Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.

1 Coríntios 13:4-7

Leer ons om ons dae so te tel dat ons 'n wyse hart mag bekom!

Salmos 90:12

Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink --

Filipenses 1:3

Baie sê: Wie sal ons die goeie laat sien? Verhef oor ons die lig van u aangesig, o HERE!

Salmos 4:7

En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is.

Colossenses 3:14

Groot waters kan die liefde nie uitblus en riviere dit nie oorstroom nie; al gee 'n man ook al die goed van sy huis vir die liefde, hulle sou hom diep verag.

Cânticos 8:7

Alles is mooi aan u, my vriendin, en daar is geen gebrek aan u nie.

Cânticos 4:7