Relacionamentos

Die vriend het altyd lief, en die broer word gebore met die oog op die nood.

Provérbios 17:17

Maar iemand wat vir sy eie mense, en veral sy huisgenote, nie sorg nie, het die geloof verloën en is slegter as 'n ongelowige.

1 Timóteo 5:8

eer jou vader en moeder; en: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.

Mateus 19:19

en mag die Here julle ryk en oorvloedig maak in liefde vir mekaar en vir almal, soos ons ook teenoor julle is,

1 Tessalonicenses 3:12

In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou liefhê net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig.

Efésios 5:33

Alles is mooi aan u, my vriendin, en daar is geen gebrek aan u nie.

Cânticos 4:7

Yster slyp yster, so slyp die een mens die persoon van die ander.

Provérbios 27:17

Maar vanweë die hoererye moet elke man sy eie vrou hê, en elke vrou moet haar eie man hê.

1 Coríntios 7:2

Huis en goed is 'n erfenis van die vaders, maar 'n verstandige vrou is van die HERE.

Provérbios 19:14

Alef. Wie sal 'n deugsame vrou vind? want haar waarde is ver bo korale.

Provérbios 31:10

Twee is beter as een, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid.

Eclesiastes 4:9

Soek ek dan nou die guns van mense, of van God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n dienskneg van Christus wees nie.

Gálatas 1:10

So behoort die mans hulle eie vroue lief te hê soos hul eie liggame. Wie sy eie vrou liefhet, het homself lief;

Efésios 5:28

'n Naam is verkiesliker as groot rykdom, guns beter as silwer en as goud.

Provérbios 22:1

Want as hulle val, kan die een sy maat optel, maar wee die een wat val sonder dat daar 'n tweede is om hom op te tel.

Eclesiastes 4:10

Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen; want dit is die wet en die profete.

Mateus 7:12

Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis?

2 Coríntios 6:14

Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het

om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord,

Efésios 5:25,26

Ook het die HERE God gesê: Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas.

Gênesis 2:18

Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here.

Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook Hoof is van die gemeente; en Hy is die Verlosser van die liggaam.

Efésios 5:22,23

Vroue, wees julle mans onderdanig soos dit betaamlik is in die Here.

Manne, julle moet jul vroue liefhê en nie teen hulle verbitter word nie.

Colossenses 3:18,19

En as iemand die een aanval, kan altwee hom teëstand bied; en 'n driedubbele lyn word nie gou verbreek nie.

Eclesiastes 4:12

5 En juis daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug, en by die deug die kennis,

6 en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug,

7 en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naasteliefde.

2 Pedro 1:5-7