Tudo posso nAquele que me fortalece

Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat Hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is.

1 João 4:4

En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

Romanos 12:2

En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus.

Filipenses 4:19

Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.

Filipenses 4:13

Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug.

Tiago 4:7

Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing.

2 Timóteo 1:7

'n Psalm van Dawid. Die HERE is my lig en my heil: vir wie sou ek vrees? Die HERE is die toevlug van my lewe: vir wie sou ek vervaard wees?

Salmos 27:1

Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle.

1 Pedro 5:7

11 Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is.

12 Ek weet om verneder te word, ek weet ook om oorvloed te hê; in elke opsig en in alle dinge is ek onderrig: om versadig te word sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly.

13 Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.

Filipenses 4:11-13