2 Coríntios 10

1 Aga mina, Paulus, manitsen teid isiklikult Kristuse tasase ja järeleandliku meele pärast, kes ma teie silma ees olles küll olen alandlik, kuid ära olles julge teie vastu,

2 ja palun, et mul ei oleks tarvis teie juures viibides südi olla selle julgusega, millega ma m

3 Sest kuigi me käime lihas, ei s

4 Sest meie v

5 Ja me lükkame ümber k

6 ja olles valmis nuhtlema k

7 Vaadake

8 Sest kui ma ka rohkem hakkaksin kiitlema meie meelevallast, mis Issand on andnud teie ehitamiseks ja mitte mahal

9 et ei näiks, nagu tahaksin ma teid hirmutada kirjadega.

10 Sest öeldakse: „Tema kirjad on küll ranged ja v

11 N

12 Sest me ei julge arvata iseendid m

13 Aga me ei taha ennast kiita ülemäära, vaid seda m

14 Sest me ei pinguta ennast liialt, nagu ei saakski me teie juurde, sest me oleme juba ulatunud teieni Kristuse Evangeeliumiga.

15 Me ei kiida ennast ülemäära v

16 et me neisse maadesse, mis on teist tagapool, saaksime viia Evangeeliumi ega kiitleks sellega, mis on korda saadetud v

17 Aga kes kiitleb, see kiidelgu Issandast!

18 Sest mitte see ei ole k