2 Coríntios 2

1 Aga ma olin oma m

2 Sest kui mina teid kurvastan, kes on siis, kes mind r

3 Ja ma olen kirjutanud teile seda otse selleks, et mulle teie juurde tulles ei saaks osaks kurvastust neilt, kes mind pidid r

4 Sest ma kirjutasin teile suures viletsuses ja südame ahastuses paljude silmapisaratega, ei mitte selleks, et te kurvastuksite, vaid et te tunneksite selle armastuse, mida mul on rohkesti teie vastu.

5 Aga kui keegi on kurvastanud, ei ole ta mind kurvastanud, vaid teataval määral, et mitte liialdada, teid k

6 Niisugusel on küllalt sellest noomitusest, mille ta on saanud paljude poolt,

7 n

8 Sellepärast ma manitsen teid osutada temale armastust.

9 Sest selleks ma olengi kirjutanud, et teada saada teie meelt, kas te olete igapidi s

10 Aga kellele te midagi andeks annate, sellele ka mina annan andeks. Sest ka mina, mis ma andeks andsin, kui mul oli midagi andeks anda, andsin andeks teie pärast Kristuse palge ees,

11 et saatan meid kavalasti ei petaks, sest tema m

12 Aga kui ma tulin Troasse kuulutama Kristuse Evangeeliumi ja mulle oli uks avatud Issandas,

13 ei leidnud ma siiski mitte rahu oma vaimus, sest ma ei kohanud oma venda Tiitust. Ma jätsin nad siis jumalaga ja läksin Makedooniasse.

14 Aga tänu Jumalale, kes meile ikka annab v

15 Sest meie oleme Jumalale Kristuse hea l

16 ühtedele küll surmalehk surmaks, kuid teistele elul

17 Sest me ei ole nagu mitmed, kes Jumala s