27 Jūs esat dzirdējuši, ka senčiem ir sacīts: tev nebūs laulību pārkāpt.

28 Bet es jums saku, ka ikviens, kas uzskata sievieti, iekārodams viņu, jau savā sirdī pārkāpis laulību ar to.