1 På den tid skal du si: Jeg takker dig, Herre; for du var vred på mig, men din vrede hørte op, og du trøstet mig.

2 Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke; for Herren, Israels Gud, er min styrke og lovsang, og han blev mig til frelse.

3 Og I skal øse vann med glede av frelsens kilder.

4 Og I skal si på den tid: Takk Herren, påkall hans navn, kunngjør hans gjerninger blandt folkene, forkynn at hans navn er ophøiet!

5 Syng Herrens pris, for herlige ting har han gjort! La dette bli kunngjort over hele jorden!

6 Rop høit og juble, I Sions innbyggere! Stor er Israels Hellige midt iblandt eder!