7 I honom hev me utløysingi ved hans blod, forlating for synderne, etter rikdomen av hans nåde,