Josafá tinha grande riqueza e honra, e aliou-se a Acabe mediante casamento.

2 Crônicas 18:1