Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo.

Efésios 5:21