Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa.

Êxodo 12:47