1 Vahvistakoon siis Kristuksen Jeesuksen armo sinua, poikani!

2 Kaikki, mitä olet monien todistajien läsnä ollessa minulta kuullut, sinun tulee uskoa luotettaville ihmisille, jotka pystyvät myös opettamaan muita.

3 Kärsi sinäkin vaivaa niin kuin Kristuksen Jeesuksen kelpo sotilas.

4 Ei kukaan sotilaana palveleva sekaannu jokapäiväisen elämän toimiin, jos haluaa, että päällikkö on häneen tyytyväinen.

5 Ei myöskään urheilija saa voitonseppelettä, ellei hän kilpaile sääntöjen mukaisesti.

6 Maamiehen, joka raskaan työn tekee, tulee ensimmäisenä saada osansa sadosta.

7 Mieti sanojani! Herra kyllä antaa sinulle ymmärrystä kaikkeen.

8 Muista, että Jeesus Kristus, Daavidin jälkeläinen, on herätetty kuolleista, niin kuin minä julistan.

9 Hänen vuokseen minä kärsin, olen vieläpä kahleissa kuin rikollinen. Mutta Jumalan sana ei ole kahleissa.

10 Siksi kestän mitä tahansa Jumalan valittujen tähden, jotta hekin saavuttaisivat pelastuksen, jonka Kristus Jeesus on hankkinut, ja sen mukana ikuisen kirkkauden.

11 Tämä sana on varma: -- Jos olemme hänen kanssaan kuolleet, saamme hänen kanssaan myös elää.

12 Jos kestämme lujina, saamme myös hallita hänen kanssaan. Jos kiellämme hänet, myös hän on kieltävä meidät.

13 Jos olemme uskottomia, hän pysyy silti uskollisena, sillä omaa olemustaan hän ei voi kieltää.

14 Muistuta tästä kaikkia ja varoita heitä vakavasti Jumalan nimessä, etteivät he riitelisi. Sellaisesta ei ole mitään hyötyä, vaan se koituu kuulijoiden turmioksi.

15 Pyri kaikin voimin osoittautumaan Jumalan silmissä luotettavaksi työntekijäksi, joka ei häpeä työtään ja joka opettaa totuuden sanaa oikein.

16 Vältä epäpyhiä ja tyhjänpäiväisiä puheita, sillä niiden puhujat menevät jumalattomuudessa yhä pitemmälle

17 ja heidän oppinsa leviää kuin syöpä. Heitä ovat Hymenaios ja Filetos,

18 jotka ovat eksyneet pois totuudesta ja väittävät, että ylösnousemus on jo tapahtunut. Näin he saattavat joidenkin uskon luhistumaan.

20 Suuressa taloudessa ei ole vain kultaisia ja hopeisia astioita, vaan myös puusta ja savesta tehtyjä. Toiset on tarkoitettu arvokkaaseen, toiset arkiseen käyttöön.

21 Siitä, joka puhdistaa itsensä kaikesta tuollaisesta, tulee arvokkaaseen käyttöön sopiva astia, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen ja kaikkiin hyviin tarkoituksiin käyttökelpoinen.

22 Karta nuoruuden kiihkoa ja pyri tasapuolisuuteen, uskoon, rakkauteen ja rauhaan niiden kanssa, jotka vilpittömin sydämin pyytävät avukseen Herraa.

23 Pysy erossa typeristä ja asiattomista väittelyistä; sinähän tiedät, että niistä syntyy riitoja.

24 Herran palvelija ei saa riidellä, vaan hänen on oltava ystävällinen kaikille, taitava opettamaan ja kärsivällinen,

25 niin että hän lempeästi ojentaa vastustelevia. Ehkäpä Jumala antaa heidän mielensä muuttua, niin että he tulevat tuntemaan totuuden

26 ja selviävät Paholaisen ansasta, johon tämä on heidät vanginnut pakottaakseen heidät tahtoonsa.

1 So then, my child, be strong in the grace which is in Christ Jesus.

2 And the things which I have said to you before a number of witnesses, give to those of the faith, so that they may be teachers of others.

3 Be ready to do without the comforts of life, as one of the army of Christ Jesus.

4 A fighting man, when he is with the army, keeps himself free from the business of this life so that he may be pleasing to him who has taken him into his army.

5 And if a man takes part in a competition he does not get the crown if he has not kept the rules.

6 It is right for the worker in the fields to be the first to take of the fruit.

7 Give thought to what I say; for the Lord will give you wisdom in all things.

8 Keep in mind Jesus Christ, of the seed of David, who came back from the dead, as my good news gives witness:

9 In which I put up with the hardest conditions, even prison chains, like one who has done a crime; but the word of God is not in chains.

10 But I undergo all things for the saints, so that they may have salvation in Christ Jesus with eternal glory.

11 This is a true saying: If we undergo death with him, then will we be living with him:

12 If we go on to the end, then we will be ruling with him: if we say we have no knowledge of him, then he will say he has no knowledge of us:

13 If we are without faith, still he keeps faith, for he will never be untrue to himself.

14 Put these things before them, giving them orders in the name of the Lord to keep themselves from fighting about words, which is of no profit, only causing error in their hearers.

15 Let it be your care to get the approval of God, as a workman who has no cause for shame, giving the true word in the right way.

16 But take no part in wrong and foolish talk, for those who do so will go farther into evil,

17 And their words will be like poisoned wounds in the flesh: such are Hymenaeus and Philetus;

18 Men whose ideas are all false, who say that the coming back from the dead has even now taken place, overturning the faith of some.

19 But God's strong base is unchanging, having this sign, The Lord has knowledge of those who are his: and, Let everyone by whom the name of the Lord is named be turned away from evil.

20 Now in a great house there are not only vessels of gold and silver, but others of wood and earth, and some which are honoured and some without honour.

21 If a man makes himself clean from these, he will be a vessel for honour, made holy, ready for the master's use, ready for every good work.

22 But keep yourself from those desires of the flesh which are strong when the body is young, and go after righteousness, faith, love, peace, with those whose prayers go up to the Lord from a clean heart.

23 And put away foolish and uncontrolled questionings, seeing that they are a cause of trouble.

24 For it is not right for the Lord's servant to make trouble, but he is to be gentle to all, ready in teaching, putting up with wrong,

25 Gently guiding those who go against the teaching; if by chance God may give them a change of heart and true knowledge,

26 And so they may get themselves free from the net of the Evil One, being made the prisoners of the Lord's servant, for the purpose of God.