1 Pitäkää siis Jumalaa esikuvananne, olettehan hänen rakkaita lapsiaan.

2 Rakkaus ohjatkoon elämäänne, onhan Kristuskin rakastanut meitä ja antanut meidän tähtemme itsensä lahjaksi, hyvältä tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle.

3 Siveettömyydestä, kaikenlaisesta saastaisuudesta ja ahneudesta ei teidän keskuudessanne saa olla puhettakaan, eihän mikään sellainen sovi pyhille.

4 Myöskään rivoudet, typerät jutut tai kaksimielisyydet eivät teille sovi, teidän suuhunne sopii kiitos.

5 Tehän tiedätte hyvin, ettei kenelläkään siveettömällä eikä saastaisella ole osaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnasta, ei myöskään ahneella, sillä hän on epäjumalanpalvelija.

6 Älkää antako kenenkään pettää itseänne tyhjillä puheilla, sillä niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa kaikkia tottelemattomia.

7 Älkää siis olko sellaisten kanssa missään tekemisissä.

8 Ennen tekin olitte pimeyttä, mutta nyt te loistatte Herran valoa. Eläkää valon lapsina!

9 Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä.

10 Pyrkikää saamaan selville, mikä on Herran mielen mukaista.

11 Älkää osallistuko pimeyden töihin: ne eivät kanna hedelmää. Tuokaa ne päivänvaloon.

12 Mitä sellaiset ihmiset salassa tekevät, on häpeällistä sanoakin,

13 mutta kaikki tulee ilmi, kun valo sen paljastaa.

14 Kaikki, mikä on paljastettu, on valossa. Sen vuoksi sanotaankin: -- Herää, sinä joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus on sinua valaiseva!

15 Katsokaa siis tarkoin, miten elätte: älkää eläkö tyhmien tavoin, vaan niin kuin viisaat.

16 Käyttäkää oikein jokainen hetki, sillä tämä aika on paha.

17 Älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto.

18 Älkää juopuko viinistä, sillä siitä seuraa rietas meno, vaan antakaa Hengen täyttää itsenne.

19 Veisatkaa yhdessä psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja, soittakaa ja laulakaa täydestä sydämestä Herralle

20 ja kiittäkää aina ja kaikesta Jumalaa, Isää, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

21 Alistukaa toistenne tahtoon, Kristusta totellen.

22 Vaimot, suostukaa miehenne tahtoon niin kuin Herran tahtoon,

23 sillä mies on vaimonsa pää, niin kuin Kristus on seurakunnan pää; onhan hän seurakunnan, oman ruumiinsa, pelastaja.

24 Niin kuin seurakunta alistuu Kristuksen tahtoon, niin myös vaimon tulee kaikessa alistua miehensä tahtoon.

25 Miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta

26 pyhittääkseen sen. Hän pesi sen puhtaaksi vedellä ja sanalla

27 voidakseen asettaa sen eteensä kirkkaana, pyhänä ja moitteettomana, vailla tahraa, ryppyä tai virhettä.

28 Samoin aviomiehenkin velvollisuus on rakastaa vaimoaan niin kuin omaa ruumistaan. Joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään.

29 Eihän kukaan vihaa omaa ruumistaan, vaan jokainen ravitsee ja vaalii sitä. Juuri niin hoitaa Kristuskin seurakuntaansa,

30 omaa ruumistaan, jonka jäseniä me olemme.

31 Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.

32 Tämä on suuri salaisuus; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa.

33 Mutta se koskee myös kaikkia teitä: jokaisen tulee rakastaa vaimoaan niin kuin itseään, ja vaimon tulee kunnioittaa miestään.

1 Let it then be your desire to be like God, as well-loved children;

2 And be living in love, even as Christ had love for you, and gave himself up for us, an offering to God for a perfume of a sweet smell.

3 But evil acts of the flesh and all unclean things, or desire for others' property, let it not even be named among you, as is right for saints;

4 And let there be no low behaviour, or foolish talk, or words said in sport, which are not right, but in place of them the giving of praise.

5 Being certain of this, that no man who gives way to the passions of the flesh, no unclean person, or one who has desire for the property of others, or who gives worship to images, has any heritage in the kingdom of Christ and God.

6 Do not be turned from the right way by foolish words; for because of these things the punishment of God comes on those who do not put themselves under him.

7 Have no part with such men;

8 For you at one time were dark, but now are light in the Lord: let your behaviour be that of children of light

9 (Because the fruit of the light is in all righteousness and in everything which is good and true),

10 Testing by experience what is well-pleasing to the Lord;

11 And have no company with the works of the dark, which give no fruit, but make their true quality clear;

12 For the things which are done by them in secret it is shame even to put into words.

13 But all things, when their true quality is seen, are made clear by the light: because everything which is made clear is light.

14 For this reason he says, Be awake, you who are sleeping, and come up from among the dead, and Christ will be your light.

15 Take care then how you are living, not as unwise, but as wise;

16 Making good use of the time, because the days are evil.

17 For this reason, then, do not be foolish, but be conscious of the Lord's pleasure.

18 And do not take overmuch wine by which one may be overcome, but be full of the Spirit;

19 Joining with one another in holy songs of praise and of the Spirit, using your voice in songs and making melody in your heart to the Lord;

20 Giving praise at all times for all things in the name of our Lord Jesus Christ, to God, even the Father;

21 Letting yourselves be ruled by one another in the fear of Christ.

22 Wives, be under the authority of your husbands, as of the Lord.

23 For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, being himself the saviour of the body.

24 And as the church is under Christ's authority, so let wives be under the rule of their husbands in all things.

25 Husbands, have love for your wives, even as Christ had love for the church, and gave himself for it;

26 So that he might make it holy, having made it clean with the washing of water by the word,

27 And might take it for himself, a church full of glory, not having one mark or fold or any such thing; but that it might be holy and complete.

28 Even so it is right for husbands to have love for their wives as for their bodies. He who has love for his wife has love for himself:

29 For no man ever had hate for his flesh; but he gives it food and takes care of it, even as Christ does for the church;

30 Because we are parts of his body.

31 For this cause will a man go away from his father and mother and be joined to his wife, and the two will become one flesh.

32 This is a great secret: but my words are about Christ and the church.

33 But do you, everyone, have love for his wife, even as for himself; and let the wife see that she has respect for her husband.