1 Tämän tähden, te pyhät veljet, te, jotka olette saaneet taivaasta kutsun, kiinnittäkää katseenne Jeesukseen, joka on tunnustuksemme apostoli ja ylipappi.

3 mutta hänet on katsottu suuremman kunnian arvoiseksi, yhtä paljon suuremman kuin rakentajan kunnia on rakennuksen kunniaa suurempi.

4 Jokainen talo on jonkun rakentama, mutta Jumala on rakentanut kaiken.

6 Kristus sen sijaan on Poika, jonka haltuun on uskottu Jumalan koko rakennus. Tämä rakennus olemme me, kunhan loppuun saakka säilytämme rohkeutemme ja luottavaisin ja iloisin mielin tuomme julki toivomme.

7 Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo: -- Jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä,

8 älkää paaduttako sydäntänne niin kuin silloin, kun nousitte kapinaan, kun koettelitte minua autiomaassa.

9 Siellä isänne panivat minut koetteelle -- ja saivat neljäkymmentä vuotta kokea, mitä heille tein.

12 Varokaa siis, veljet, ettei kukaan teistä ole sydämessään paha ja epäuskoinen ja näin luovu elävästä Jumalasta.

14 Mehän olemme osalliset Kristuksesta, kun vain loppuun asti pidämme kiinni siitä todellisuudesta, jonka yhteyteen jo alussa olemme päässeet.

15 Kirjoituksissa siis sanotaan: -- Jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne niin kuin silloin, kun nousitte kapinaan.

16 Ketkä tekivät näin: kuulivat mutta nousivat kapinaan? Kaikki ne, jotka Mooseksen johtamina olivat lähteneet pois Egyptistä.

17 Keille Jumala oli vihoissaan neljäkymmentä vuotta? Niille, jotka lankesivat syntiin ja joiden ruumiit sitten jäivät autiomaahan.

18 Keille hän vannoi, etteivät he pääse hänen lepopaikkaansa? Niille, jotka eivät totelleet.

19 Huomaamme näin, että perillepääsyn esti epäusko.

1 For this reason, holy brothers, marked out to have a part in heaven, give thought to Jesus the representative and high priest of our faith;

2 Who kept faith with God who gave him his place, even as Moses did in all his house.

3 And it was right for this man to have more honour than Moses, even as the builder of a house has more honour than the house.

4 For every house has a builder; but the builder of all things is God.

5 And Moses certainly kept faith as a servant, in all his house, and as a witness of those things which were to be said later;

6 But Christ as a son, over his house; whose house are we, if we keep our hearts fixed in the glad and certain hope till the end.

7 And so, as the Holy Spirit says, Today if you let his voice come to your ears,

8 Be not hard of heart, as when you made me angry, on the day of testing in the waste land,

9 When your fathers put me to the test, and saw my works for forty years.

10 So that I was angry with this generation, and I said, Their hearts are in error at all times, and they have no knowledge of my ways;

11 And being angry I made an oath, saying, They may not come into my rest.

12 My brothers, take care that there is not by chance in any one of you an evil heart without belief, turning away from the living God:

13 But give comfort to one another every day as long as it is still Today; so that no one among you may be made hard by the deceit of sin:

14 For if we keep the substance of the faith which we had at the start, even till the end, we have a part with Christ;

15 As it is said, Today if you will let his voice come to your ears, be not hard of heart, as when you made him angry.

16 Who made him angry when his voice came to them? was it not all those who came out of Egypt with Moses?

17 And with whom was he angry for forty years? was it not with those who did evil, who came to their deaths in the waste land?

18 And to whom did he make an oath that they might not come into his rest? was it not to those who went against his orders?

19 So we see that they were not able to go in because they had no belief.