1 Kuulkaa! Viisaus kutsuu, ymmärrys korottaa äänensä.

2 Kukkulan laella, tien vierellä se seisoo, siellä missä polut haarautuvat eri suuntiin.

3 Markkinapaikoilla, tungoksen keskellä, kaupunkiin vievillä porteilla se huutaa:

5 Hankkikaa viisautta, te ymmärtämättömät, hankkikaa tietoa, te houkat!

6 Kuulkaa! Minä puhun totuuden sanoja, puhun ilman vilppiä, kun suuni avaan.

7 Minkä kieleni tuo julki, se on kaikki totta, huuleni kauhistuvat jumalattomuutta.

8 Minkä puhun, se pitää paikkansa, puheeni ei ole kieroa eikä väärää.

9 Se on selkeää sille, joka ymmärtää, helppoa sille, joka on tavoittanut tiedon.

10 Arvostakaa ohjeitani enemmän kuin hopeaa, tietoa enemmän kuin kalleinta kultaa,

11 sillä viisaus on koralleja arvokkaampaa, mitkään aarteet eivät vedä sille vertaa.

13 Joka Herraa pelkää, vihaa kaikkea pahaa. Ylpeyttä minä vihaan, kopeaa mieltä, pahoja tekoja ja vilpillistä puhetta.

14 Minulta tulee ajatus, minulta sen toteutus, minä olen ymmärrys, minun on voima.

15 Minun avullani kuninkaat hallitsevat, maan mahtavat säätävät oikeat lait.

16 Minun avullani valtiaat pitävät valtaa, kansan johtajat antavat oikeat tuomiot.

17 Minä rakastan niitä, jotka minua rakastavat, ne, jotka etsivät, löytävät minut.

18 Minun kanssani tulevat rikkaus ja kunnia, ehtymätön vauraus ja suuri siunaus.

19 Minun antini on parempaa kuin puhtain kulta, minun lahjani paremmat kuin paras hopea.

20 Minä vaellan totuuden tietä, horjumatta minä kuljen oikeuden polkua.

21 Jotka minua rakastavat, ne minä palkitsen, minä täytän heidän aittansa ja varastonsa.

23 Iankaikkisuudesta minä sain alkuni, kaiken alussa, ennen kuin maata oli.

24 Kun synnyin, ei syvyyksiä vielä ollut, ei lähteitä tuomaan niiden vettä.

25 Ennen kuin vuoret pantiin sijalleen, ennen kuin oli kukkuloita, minä synnyin,

26 ennen kuin hän teki maat ja mannut, ennen kuin oli hiekan jyvääkään.

27 Olin läsnä, kun hän pani taivaat paikoilleen ja asetti maanpiirin syvyyksien ylle,

28 kun hän korkeuksissa teki taivaan pilvet ja sai syvyyden lähteet kumpuamaan,

29 kun hän pani merelle rajat, loi rannat patoamaan sen vedet, ja kun hän lujitti maan perustukset.

30 Jo silloin minä, esikoinen, olin hänen vierellään, hänen ilonaan päivät pitkät, kaiken aikaa leikkimässä hänen edessään.

31 Maan kiekko oli leikkikalunani, ilonani olivat ihmislapset.

33 Kuulkaa neuvojani, niin viisastutte, älkää lyökö niitä laimin.

34 Hyvin käy sen, joka minua kuulee, päivästä päivään valvoo ovellani, valppaana odottaa sen kynnyksellä.

35 Joka minut löytää, löytää elämän, hänet Herra ottaa suosioonsa.

1 Is not wisdom crying out, and the voice of knowledge sounding?

2 At the top of the highways, at the meeting of the roads, she takes her place;

3 Where the roads go into the town her cry goes out, at the doorways her voice is loud:

4 I am crying out to you, O men; my voice comes to the sons of men.

5 Become expert in reason, O you simple ones; you foolish ones, take training to heart.

6 Give ear, for my words are true, and my lips are open to give out what is upright.

7 For good faith goes out of my mouth, and false lips are disgusting to me.

8 All the words of my mouth are righteousness; there is nothing false or twisted in them.

9 They are all true to him whose mind is awake, and straightforward to those who get knowledge.

10 Take my teaching, and not silver; get knowledge in place of the best gold.

11 For wisdom is better than jewels, and all things which may be desired are nothing in comparison with her.

12 I, wisdom, have made wise behaviour my near relation; I am seen to be the special friend of wise purposes.

13 The fear of the Lord is seen in hating evil: pride, a high opinion of oneself, the evil way, and the false tongue, are unpleasing to me.

14 Wise design and good sense are mine; reason and strength are mine.

15 Through me kings have their power, and rulers give right decisions.

16 Through me chiefs have authority, and the noble ones are judging in righteousness.

17 Those who have given me their love are loved by me, and those who make search for me with care will get me.

18 Wealth and honour are in my hands, even wealth without equal and righteousness.

19 My fruit is better than gold, even than the best gold; and my increase is more to be desired than silver.

20 I go in the road of righteousness, in the way of right judging:

21 So that I may give my lovers wealth for their heritage, making their store-houses full.

22 The Lord made me as the start of his way, the first of his works in the past.

23 From eternal days I was given my place, from the birth of time, before the earth was.

24 When there was no deep I was given birth, when there were no fountains flowing with water.

25 Before the mountains were put in their places, before the hills was my birth:

26 When he had not made the earth or the fields or the dust of the world.

27 When he made ready the heavens I was there: when he put an arch over the face of the deep:

28 When he made strong the skies overhead: when the fountains of the deep were fixed:

29 When he put a limit to the sea, so that the waters might not go against his word: when he put in position the bases of the earth:

30 Then I was by his side, as a master workman: and I was his delight from day to day, playing before him at all times;

31 Playing in his earth; and my delight was with the sons of men.

32 Give ear to me then, my sons: for happy are those who keep my ways.

33 Take my teaching and be wise; do not let it go.

34 Happy is the man who gives ear to me, watching at my doors day by day, keeping his place by the pillars of my house.

35 For whoever gets me gets life, and grace from the Lord will come to him.

36 But he who does evil to me, does wrong to his soul: all my haters are in love with death.