1 Sen tähden et voi mitenkään puolustautua, ihmisparka, sinä joka tuomitset muita, kuka sitten oletkin. Tuomitessasi toisen julistat tuomion myös itsellesi, koska sinä, toisen tuomitsija, teet itse samoja tekoja.

2 Me tiedämme, että Jumala on oikeassa tuomitessaan ne, jotka tekevät tällaista.

3 Kuvitteletko sinä välttäväsi Jumalan tuomion, kun teet itse sellaista, mistä tuomitset muita?

4 Halveksitko sinä Jumalan suurta hyvyyttä, kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä? Etkö ymmärrä, että Jumalan hyvyys johtaa sinut kääntymiseen?

5 Mutta sinä olet kova etkä sisimmässäsi tahdo kääntyä. Näin kartutat vihaa, ja se kohtaa sinut vihan päivänä, jolloin Jumalan oikeudenmukainen tuomio tulee julki.

6 Silloin Jumala maksaa jokaiselle hänen tekojensa mukaan.

7 Niille, jotka uupumatta hyvää tehden etsivät kirkkautta, kunniaa ja katoamattomuutta, hän antaa ikuisen elämän,

8 mutta niitä, jotka ovat itsekkäitä ja tottelevat totuuden sijasta vääryyttä, kohtaa ankara viha.

9 Tuska ja ahdistus tulee jokaisen osaksi, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen.

10 Kirkkaus, kunnia ja rauha taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee hyvää, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen,

11 sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä.

12 Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla.

13 Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia.

14 Pakanakansatkin, joilla ei ole lakia, saattavat luonnostaan tehdä, mitä laki vaatii. Silloin pakanat, vaikkei heillä lakia olekaan, ovat itse itselleen laki.

15 Näin he osoittavat, että lain vaatimus on kirjoitettu heidän sydämeensä. Siitä todistaa heidän omatuntonsakin, kun heidän ajatuksensa syyttävät tai myös puolustavat heitä.

16 Tämä tulee näkyviin sinä päivänä, jona Jumala minun julistamani evankeliumin mukaisesti tuo ihmisten sisimmätkin salaisuudet Kristuksen Jeesuksen tuomittaviksi.

17 Kuinka siis on? Sinä sanot itseäsi juutalaiseksi, sinä luotat lakiin ja ylpeilet Jumalastasi.

18 Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää.

19 Sinä uskot olevasi sokeiden opastaja ja pimeydessä elävien valo,

20 ymmärtämättömien kasvattaja ja kokemattomien opettaja, kun sinulla on tieto ja totuus hallussasi lakiin kirjoitettuna.

21 Kun siis opetat muita, etkö opetakaan itseäsi? Varastatko itse, vaikka julistat, ettei saa varastaa?

22 Teetkö itse aviorikoksen, vaikka kiellät muita tekemästä? Anastatko itsellesi temppelien aarteita, vaikka inhoat epäjumalia?

23 Kuinka sinä, joka ylpeilet laista, häpäiset Jumalaa rikkomalla lakia?

25 Ympärileikkaus on kyllä hyödyksi, jos noudatat lakia. Mutta jos olet lainrikkoja, ympärileikkauksesi on mitätön.

26 Jos ympärileikkaamaton noudattaa lain säännöksiä, eikö häntä silloin tule pitää ympärileikattuna?

27 Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia.

28 Oikea juutalainen ei ole se, joka on juutalainen ulkonaisesti, eikä oikea ympärileikkaus ole se, joka on ulkonaisesti näkyvänä ruumiissa.

29 Oikea juutalainen on se, joka on juutalainen sisimmässään, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus, jota ei saa aikaan laki, vaan Henki. Tällainen juutalainen saa kiitoksen Jumalalta, ei ihmisiltä.

1 So you have no reason, whoever you are, for judging: for in judging another you are judging yourself, for you do the same things.

2 And we are conscious that God is a true judge against those who do such things.

3 But you who are judging another for doing what you do yourself, are you hoping that God's decision will not take effect against you?

4 Or is it nothing to you that God had pity on you, waiting and putting up with you for so long, not seeing that in his pity God's desire is to give you a change of heart?

5 But by your hard and unchanged heart you are storing up wrath for yourself in the day of the revelation of God's judging in righteousness;

6 Who will give to every man his right reward:

7 To those who go on with good works in the hope of glory and honour and salvation from death, he will give eternal life:

8 But to those who, from a love of competition, are not guided by what is true, will come the heat of his wrath,

9 Trouble and sorrow on all whose works are evil, to the Jew first and then to the Greek;

10 But glory and honour and peace to all whose works are good, to the Jew first and then to the Greek:

11 For one man is not different from another before God.

12 All those who have done wrong without the law will get destruction without the law: and those who have done wrong under the law will have their punishment by the law;

13 For it is not the hearers of the law who will be judged as having righteousness before God, but only the doers:

14 For when the Gentiles without the law have a natural desire to do the things in the law, they are a law to themselves;

15 Because the work of the law is seen in their hearts, their sense of right and wrong giving witness to it, while their minds are at one time judging them and at another giving them approval;

16 In the day when God will be a judge of the secrets of men, as it says in the good news of which I am a preacher, through Jesus Christ.

17 But as for you who have the name of Jew, and are resting on the law, and take pride in God,

18 And have knowledge of his desires, and are a judge of the things which are different, having the learning of the law,

19 In the belief that you are a guide to the blind, a light to those in the dark,

20 A teacher of the foolish, having in the law the form of knowledge and of what is true;

21 You who give teaching to others, do you give it to yourself? you who say that a man may not take what is not his, do you take what is not yours?

22 You who say that a man may not be untrue to his wife, are you true to yours? you who are a hater of images, do you do wrong to the house of God?

23 You who take pride in the law, are you doing wrong to the honour of God by behaviour which is against the law?

24 For the name of God is shamed among the Gentiles because of you, as it is said in the holy Writings.

25 It is true that circumcision is of use if you keep the law, but if you go against the law it is as if you had it not.

26 If those who have not circumcision keep the rules of the law, will it not be credited to them as circumcision?

27 And they, by their keeping of the law without circumcision, will be judges of you, by whom the law is broken though you have the letter of the law and circumcision.

28 The true Jew is not one who is only so publicly, and circumcision is not that which may be seen in the flesh:

29 But he is a Jew who is a secret one, whose circumcision is of the heart, in the spirit and not in the letter; whose praise is not from men, but from God.