1 (H2:5)Tämän jälkeen näin miehen, jolla oli kädessään mittanuora.

3 (H2:7)Juuri silloin astui esiin se enkeli, joka oli puhunut kanssani, ja toinen enkeli tuli häntä vastaan

6 (H2:10) -- Pois, pois! Paetkaa pohjoisesta maasta, sanoo Herra. Minä olin hajottanut teidät kaikkiin ilmansuuntiin, sanoo Herra.

7 (H2:11)Pois, pois Babylonista! Lähtekää sieltä, Siionin asukkaat!

8 (H2:12)Herra Sebaot on oman kunniansa tähden lähettänyt minut niiden kansojen luo, jotka ovat ryöstäneet teitä. Hän sanoo niille näin: -- Joka koskee minun kansaani, se koskee minun silmäterääni.

9 (H2:13)Minä kohotan käteni noita kansoja vastaan, ja ne joutuvat omien orjiensa ryöstösaaliiksi. Silloin te tiedätte, että Herra Sebaot on minut lähettänyt.

10 (H2:14) -- Iloitse ja riemuitse, tytär Siion! Katso, minä tulen ja asetun asumaan sinun luoksesi, sanoo Herra.

11 (H2:15)Tuona päivänä monet kansat liittyvät Herraan, ja niistäkin tulee hänen kansaansa. Hän itse asettuu asumaan sinun luoksesi. Silloin sinä ymmärrät, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun luoksesi.

12 (H2:16)Herra ottaa pyhässä maassaan Juudan omaksi kansakseen ja valitsee jälleen Jerusalemin omaksi kaupungikseen.

13 (H2:17) -- Vaietkoot kaikki ihmiset Herran edessä! Herra astuu esiin pyhästä asunnostaan.

1 \1:18\And lifting up my eyes I saw four horns.

2 \1:19\And I said to the angel who was talking to me, What are these? And he said to me, These are the horns which have sent Judah, Israel, and Jerusalem in flight.

3 \1:20\And the Lord gave me a vision of four metal-workers.

4 \1:21\Then I said, What have these come to do? And he said, These are the horns which sent Judah in flight, and kept him from lifting up his head: but these men have come to send fear on them and to put down the nations who are lifting up their horns against the land of Judah to send it in flight.

5 \2:1\And lifting up my eyes, I saw a man with a measuring-line in his hand.

6 \2:2\And I said to him, Where are you going? And he said to me, To take the measure of Jerusalem, to see how wide and how long it is.

7 \2:3\And the angel who was talking to me went out, and another angel went out, and, meeting him,

8 \2:4\Said to him, Go quickly and say to this young man, Jerusalem will be an unwalled town, because of the great number of men and cattle in her.

9 \2:5\For I, says the Lord, will be a wall of fire round about her, and I will be the glory inside her.

10 \2:6\Ho, ho! go in flight from the land of the north, says the Lord: for I have sent you far and wide to the four winds of heaven, says the Lord.

11 \2:7\Ho! Zion, go in flight from danger, you who are living with the daughter of Babylon.

12 \2:8\For this is what the Lord of armies has said: In the way of glory he has sent me to the nations which have taken your goods: for anyone touching you is touching what is most dear to him.

13 \2:9\For at the shaking of my hand over them, their goods will be taken by those who were their servants: and you will see that the Lord of armies has sent me.

14 \2:10\Give songs of joy, O daughter of Zion: for I come, and I will make my resting-place among you, says the Lord.

15 \2:11\And a number of nations will be joined to the Lord in that day, and will become my people; and I will be living among you, and you will see that the Lord of armies has sent me to you.

16 \2:12\And Judah will be the Lord's heritage in the holy land, and Jerusalem will again be his.

17 \2:13\Let all flesh be quiet and make no sound before the Lord: for he is awake and has come from his holy resting-place.