Êxodo 1

1 Nämä ovat Jaakobin pojat, jotka tulivat perheineen Egyptiin isänsä mukana.

2 Ruuben, Simeon, Leevi ja Juuda,

3 Isaskar, Sebulon ja Benjamin,

4 Dan ja Naftali, Gad ja Asser.

5 Joosef oli jo entuudestaan Egyptissä. Jaakobille syntyneitä jälkeläisiä oli kaikkiaan seitsemänkymmentä.

6 Sitten Joosef kuoli, samoin hänen veljensä ja koko se sukupolvi,

7 mutta israelilaiset olivat hedelmällisiä ja saivat paljon lapsia. He lisääntyivät niin runsaasti, että maa tuli heitä täyteen.

8 Egyptissä nousi valtaan uusi kuningas, joka ei tiennyt Joosefista mitään.

11 Niin israelilaisille asetettiin työnjohtajia, joiden oli määrä näännyttää heidät raskaalla pakkotyöllä. Heidät pantiin rakentamaan Pitomin ja Ramseksen kaupungit, joihin tuli faraon varastot.

12 Mutta mitä enemmän heitä sorrettiin, sitä enemmän he lisääntyivät ja sitä laajemmalle he levisivät, niin että egyptiläiset alkoivat vihata heitä.

13 He pakottivat lopulta israelilaiset orjikseen

14 ja katkeroittivat heidän elämänsä ankaralla työllä, laastin- ja tiilenteolla ja raskaalla maatyöllä, kaikenlaisella pakkotyöllä.

15 Egyptin kuningas puhui heprealaisten kätilövaimoille, joista toisen nimi oli Sifra ja toisen Pua,

17 Mutta kätilöt pelkäsivät Jumalaa eivätkä tehneet niin kuin Egyptin kuningas oli käskenyt, vaan jättivät poikalapsetkin eloon.

20 Jumala antoi kätilöiden menestyä, ja kansa lisääntyi ja voimistui suuresti.

21 Koska kätilöt tottelivat Jumalaa, säilyivät perheet suurina.

22 Niin farao antoi koko kansalleen käskyn, että kaikki heprealaisille syntyneet pojat oli heitettävä Niiliin mutta tytöt oli jätettävä eloon.