Agradecimento

Minä kiitän aina teidän tähtenne Jumalaani siitä armosta, joka teille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa.

1 Coríntios 1:4

Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä. Iäti kestää hänen armonsa.

Salmos 136:1

24 -- Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua,

25 Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen.

26 Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.

Números 6:24-26

(H2:10)Mutta minä saan uhrata ja laulaa kiitosta sinulle. Minkä olen luvannut, sen minä täytän. Vain Herra voi pelastaa.

Jonas 2:9

Tulkaa hänen porteilleen kiittäen, hänen esipihoilleen ylistystä laulaen. Kiittäkää häntä, ylistäkää hänen nimeään.

Salmos 100:4

Kun hän ei säästänyt omaa Poikaansakaan vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, kuinka hän ei lahjoittaisi Poikansa mukana meille kaikkea muutakin?

Romanos 8:32

Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon.

Filipenses 4:6

ja kiittäkää aina ja kaikesta Jumalaa, Isää, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Efésios 5:20

Rukoilkaa hellittämättä, valvokaa rukoillen ja kiittäen.

Colossenses 4:2

Tämän me kiitollisina tunnustamme, aina ja kaikin tavoin.

Atos 24:3

olen lakkaamatta kiittänyt Jumalaa teistä muistaessani teitä rukouksissani.

Efésios 1:16

Salmos 50:23

Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!

1 Coríntios 15:57

Meidän tulee aina kiittää Jumalaa teidän vuoksenne, veljet. Siihen on täysi syy, koska teidän uskonne kasvaa kasvamistaan ja koska rakkaus toisianne kohtaan yhä lisääntyy teissä kaikissa.

2 Tessalonicenses 1:3

Huomattuaan parantuneensa yksi heistä kääntyi takaisin. Hän ylisti Jumalaa suureen ääneen,

lankesi maahan Jeesuksen jalkojen juureen ja kiitti häntä. Tämä mies oli samarialainen.

Lucas 17:14-19

Ensiksi kiitän Jeesuksen Kristuksen kautta Jumalaani teistä kaikista, sillä teidän uskostanne kerrotaan kaikkialla.

Romanos 1:8

Hänestä, hänen kauttaan ja häneen on kaikki. Hänen on kunnia ikuisesti. Aamen.

Romanos 11:36

Kiittäkää kaikesta. Tätä Jumala tahtoo teiltä, Kristuksen Jeesuksen omilta.

1 Tessalonicenses 5:18

Kiitos Jumalalle hänen sanomattoman suuresta lahjastaan!

2 Coríntios 9:15

Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet ja kiittäneet häntä Jumalana, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväisiksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.

Romanos 1:21

Me saamme valtakunnan, joka ei järky. Olkaamme sen vuoksi kiitollisia, kiittäkäämme Jumalaa ja palvelkaamme häntä hänen tahtonsa mukaisesti, kunnioituksen ja pyhän pelon tuntein,

Hebreus 12:28

15 Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät on yhden ja saman ruumiin jäseninä kutsuttu. Olkaa myös kiitollisia.

16 Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja.

17 Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme.

Colossenses 3:15-17

Psalmi, sapattilaulu. (H92:2)Hyvä on kiittää Herraa, laulaa ylistystä sinun nimellesi, Korkein.

(H92:3)Hyvä on aamulla kertoa armostasi ja illalla uskollisuudestasi

Salmos 92:1,2

12 Kun hän oli tulossa erääseen kylään, häntä vastaan tuli kymmenen spitaalista miestä. Nämä pysähtyivät matkan päähän

15 Huomattuaan parantuneensa yksi heistä kääntyi takaisin. Hän ylisti Jumalaa suureen ääneen,

16 lankesi maahan Jeesuksen jalkojen juureen ja kiitti häntä. Tämä mies oli samarialainen.

Lucas 17:12-19

Minä kiitän Jumalaa, jota palvelen omatunto puhtaana, niin kuin jo esivanhempani ovat tehneet, ja muistan sinua rukouksissani lakkaamatta, päivin ja öin.

2 Timóteo 1:3

Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa.

Salmos 107:1

Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät on yhden ja saman ruumiin jäseninä kutsuttu. Olkaa myös kiitollisia.

Colossenses 3:15

Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää, virittäkää hänelle riemuvirsi!

Herra on suuri Jumala ja kaikkien jumalien ylin valtias.

Salmos 95:2,3

1 Crônicas 29:13

Te saatte kaikkinaista rikkautta ja voitte osoittaa runsaasti anteliaisuutta. Näin meidän työmme synnyttää kiitollisuutta Jumalaa kohtaan.

2 Coríntios 9:11

Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja.

Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme.

Colossenses 3:16,17

Sinä olet Jumalani, sinua minä kiitän, Jumala, sinua minä suuresti ylistän.

Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa!

Salmos 118:28,29