Crianças

Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen.

João 1:12

Koko luomakunta odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä.

Romanos 8:19

Vanhurskas se, joka nuhteettomasti elää, onnellisia ovat hänen lapsensakin.

Provérbios 20:7

Tyhmä väheksyy isänsä opetusta, viisas se, joka nuhteita kuulee.

Provérbios 15:5

Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen

Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa.

Mateus 18:1-4

Atos 16:31

Tyhmä poika on isänsä murhe, katkera pettymys äidilleen.

Provérbios 17:25

Poikani, kuule isäsi neuvoja, älä väheksy äitisi opetusta --

ne ovat seppele hiuksillasi, ketju kaulaasi koristamassa.

Provérbios 1:8,9

Kuulkaa neuvojani, niin viisastutte, älkää lyökö niitä laimin.

Provérbios 8:32,33

Viisas se poika, joka opetukset muistaa, isänsä häpäisee, joka irstailuissa kulkee.

Provérbios 28:7

Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia,

Marcos 10:13,14

Hulluus tarttuu helposti nuorukaiseen, mutta kunnon kuritus ajaa sen pois.

Provérbios 22:15

Lapseni, pysykää erossa vääristä jumalista!

1 João 5:21

Joka vitsaa säästää, se vihaa lastaan, joka rakastaa, kurittaa häntä jo varhain.

Provérbios 13:24

Hänen on pidettävä hyvää huolta perheestään, kasvatettava lapsensa tottelevaisiksi ja saavutettava kaikkien kunnioitus.

1 Timóteo 3:4

Mateus 11:25

Deuteronômio 4:40

Lapset, totelkaa kaikessa vanhempianne, sillä se on Herralle mieleen.

Colossenses 3:20

5 Te olette unohtaneet tämän sanan, joka rohkaisee teitä kuin isä poikiaan: -- Älä väheksy, poikani, Herran kuritusta, älä masennu, kun hän ojentaa sinua --

6 jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa, hän lyö jokaista, jonka pojakseen ottaa.

7 Teidän kärsimyksenne on kasvatusta: Jumala kohtelee teitä omina poikinaan. Onko sellaista poikaa, jota isä ei kurittaisi?

8 Jos te siis olette jääneet vaille kuritusta, josta kaikki muut ovat osansa saaneet, te olette äpäriä, ette laillisia lapsia.

9 Kun maalliset isämme kurittivat meitä, me emme tohtineet vastustaa. Vielä paljon suurempi syy meillä on alistua taivaallisen Isämme tahtoon, sillä se takaa meille elämän.

Hebreus 12:5-9

Rakkaat ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen me tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on.

Jokainen, joka näin panee toivonsa häneen, pitää itsensä puhtaana, niin kuin hän on puhdas ja pyhä.

1 João 3:2,3

Viisas ottaa varteen isänsä moitteet, omahyväinen ei nuhteista piittaa.

Provérbios 13:1

Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia.

Romanos 8:16

Elävät, elävät sinua ylistävät, niin kuin minä tänään ylistän! Isä kertoo lapsilleen sinun uskollisuudestasi.

Isaías 38:19

Ohjaa lapsi heti oikealle tielle, niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea.

Provérbios 22:6

Mateus 18:10

Pidä aina mielessäsi nämä käskyt, jotka minä sinulle tänään annan.

Teroita niitä alinomaa lastesi mieleen ja puhu niistä, olitpa kotona tai matkalla, makuulla tai jalkeilla.

Deuteronômio 6:6,7

Karta nuoruuden kiihkoa ja pyri tasapuolisuuteen, uskoon, rakkauteen ja rauhaan niiden kanssa, jotka vilpittömin sydämin pyytävät avukseen Herraa.

2 Timóteo 2:22

Poikani, älä unohda sitä mitä opetan, pidä kaikki käskyni mielessäsi,

sillä ne kartuttavat päiviesi määrää, antavat sinulle elinvuosia ja menestystä.

Provérbios 3:1,2

Jeesukselle karttui ikää ja viisautta; Jumalan ja ihmisten suosio seurasi häntä.

Lucas 2:52

Teoista näkee, mitä pojasta tulee, onko hänen elämänsä oikea ja puhdas.

Provérbios 20:11

Ja te isät, älkää herättäkö lapsissanne vihaa, vaan kasvattakaa ja ojentakaa heitä Herran tahdon mukaan.

Efésios 6:4

Mateus 19:14

Huono ja häpeämätön se poika, joka isäänsä lyö ja äitinsä häätää.

Provérbios 19:26

Herra itse on opettava sinun poikiasi, runsas on lastesi onni ja rauha.

Isaías 54:13

Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen.

Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne.

Gálatas 3:26,27

Lapset ovat Herran lahja, kohdun hedelmä on hänen antinsa.

Salmos 127:3

Miten nuorukainen pysyy oikealla tiellä? Siten, että noudattaa sinun sanaasi.

Salmos 119:9

Kaikki, mitä olet monien todistajien läsnä ollessa minulta kuullut, sinun tulee uskoa luotettaville ihmisille, jotka pystyvät myös opettamaan muita.

2 Timóteo 2:2

Teroita niitä alinomaa lastesi mieleen ja puhu niistä, olitpa kotona tai matkalla, makuulla tai jalkeilla.

Deuteronômio 6:7

Vaikka kuritus ei sitä vastaan otettaessa koskaan tunnu iloiselta vaan ikävältä asialta, se lopulta antaa näin valmennetuille hedelmänsä: rauhan ja vanhurskauden.

Hebreus 12:11

Meidän poikamme ovat kuin reheviä taimia, jo nuorena vahvoiksi varttuneita, tyttäremme kuin kauniita pylväitä, temppelin koristusten kaltaisia.

Salmos 144:12

Poikani, älä unohda sitä mitä opetan, pidä kaikki käskyni mielessäsi,

Provérbios 3:1

Vanhusten kruununa ovat lastenlapset, lasten kunniana heidän isänsä.

Provérbios 17:6

jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa niin kuin isä omaa lastaan.

Provérbios 3:12

Mikään ei tuota minulle suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni elävän totuudessa.

3 João 1:4

Autuaita rauhantekijät: he saavat Jumalan lapsen nimen.

Mateus 5:9

Noudattakaa ja totelkaa kaikkia näitä määräyksiä, jotka minä nyt annan teille. Te ja jälkeläisenne menestytte aina, kun teette sitä, mikä Herran käskyn mukaan on oikeaa ja hyvää. palvontamenoista

Deuteronômio 12:28

Nuori Samuel palveli Herraa Eelin luona. Siihen aikaan Herra puhui ihmisille vain harvoin eikä näkyjä usein nähty.

1 Samuel 3:1

Keppi ja nuhtelu antavat viisautta, kuritta kasvanut poika on äitinsä häpeä.

Provérbios 29:15

Isät, älkää aina moittiko lapsianne, etteivät he masentuisi.

Colossenses 3:21

(H34:12)Tulkaa, lapset, ja kuulkaa minua! Minä opetan teille, mitä on Herran pelko.

Salmos 34:11

Parempi köyhyys ja rehellinen elämä kuin tyhmyys ja totuuden vääristely.

Provérbios 19:1

Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa.

Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut.

Mateus 18:3-5

Romanos 8:15

Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut: me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen, ja hänen lapsiaan me myös olemme. Tästä syystä maailma ei meitä tunne, eihän se tunne häntäkään.

1 João 3:1

Neemias 4:14

Viisas poika on isänsä ilo, tomppeli halveksii äitiään.

Provérbios 15:20

Minä kirjoitan teille, lapseni: synnit on annettu teille anteeksi hänen nimensä tähden.

1 João 2:12

Kuule isääsi, jolta olet saanut elämän, älä halveksi äitiäsi, kun hän on vanha.

Osta totuutta, älä myy, osta viisautta, oppia ja ymmärrystä.

Provérbios 23:22,23

Mutta se, joka ei huolehdi omaisistaan ja kaikkein lähimmistään, on kieltänyt uskonsa ja on epäuskoista pahempi.

1 Timóteo 5:8

Kaikki, joita Jumalan Henki johtaa, ovat Jumalan lapsia.

Romanos 8:14

Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaisia Herraa totellen, sillä se on oikein.

Efésios 6:1-3

Hanki viisautta, hanki ymmärrystä, älä unohda sitä, mitä sinulle sanon, älä käännä sille selkääsi.

Provérbios 4:4,5

-- Unohtaako äiti rintalapsensa, unohtaisiko hoivata kohtunsa hedelmää? Vaikka hän unohtaisikin, minä en sinua unohda.

Käsieni ihoon minä olen sinut piirtänyt, ja niin sinun muurisi ovat aina silmieni edessä.

Isaías 49:15,16

Pitäkää siis Jumalaa esikuvananne, olettehan hänen rakkaita lapsiaan.

Efésios 5:1

Älä jätä poikaa kurituksetta -- ei hän kuole, jos saa keppiä.

Provérbios 23:13

Deuteronômio 32:46,47

Sitten hän asetti heidän keskelleen lapsen, otti hänet syliinsä ja sanoi:

Joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Ja joka ottaa minut luokseen, ei ota minua, vaan sen joka on minut lähettänyt.

Marcos 9:36,37

João 21:15