1 Алілуя! Хваліть Бога в святині Його, хваліте Його на могутнім Його небозводі!

2 Хваліте Його за чини могутні Його, хваліте Його за могутню величність Його!

3 Хваліте Його звуком трубним, хваліте Його на арфі та гуслах!

4 Хваліте Його на бубні та танцем, хваліте Його на струнах та флейті!

5 Хваліте Його на цимбалах дзвінких, хваліте Його на цимбалах гучних!

6 Все, що дихає, хай Господа хвалить! Алілуя!