Amizade

Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God.

Tiago 4:4

Maar Rut sê: Moenie by my aandring dat ek u moet verlaat om agter u om te draai nie; want waar u gaan, sal ek gaan; en waar u vertoef, sal ek vertoef; u volk is my volk, en u God is my God.

Waar u sterwe, sal ek sterwe en daar begrawe word! Mag die HERE so aan my doen en so daaraan toedoen -- net die dood sal skeiding maak tussen my en u.

Rute 1:16,17

1 En nadat hy sy gesprek met Saul beëindig het, het die siel van Jonatan verkleef geraak aan die siel van Dawid, en Jonatan het hom liefgekry soos sy eie siel.

2 En Saul het hom die dag geneem en hom nie na sy familie laat teruggaan nie.

3 Toe sluit Jonatan met Dawid 'n verbond, omdat hy hom liefgehad het soos sy eie siel.

1 Samuel 18:1-3

Want as hulle val, kan die een sy maat optel, maar wee die een wat val sonder dat daar 'n tweede is om hom op te tel.

Eclesiastes 4:10

wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde; die een moet die ander voorgaan in eerbetoning;

Romanos 12:10

'n Man met baie vriende word geru‹neer, maar daar is 'n vriend wat sterker aanhang as 'n broer.

Provérbios 18:24

Gaan met die wyse om, dan word jy wys; maar hy wat met dwase verkeer, versleg.

Provérbios 13:20

Yster slyp yster, so slyp die een mens die persoon van die ander.

Provérbios 27:17

want ek verlang om julle te sien, om julle een of ander geestelike genadegawe mee te deel, sodat julle versterk kan word;

dit is, dat ek saam bemoedig kan word onder julle deur die gemeenskaplike geloof, van julle sowel as van my.

Romanos 1:11,12

Olie en reukwerk verbly die hart, net so die aangenaamheid van 'n vriend vanweë welgemeende raad.

Provérbios 27:9

Moenie dwaal nie; slegte gesprekke bederf goeie sedes.

1 Coríntios 15:33

Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê.

Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword.

1 João 4:11,12

Wie 'n oortreding bedek, soek liefde; maar hy wat 'n saak weer ophaal, skei vriende van mekaar.

Provérbios 17:9

'n Man van valse streke saai tweedrag, en 'n kwaadstoker skei vriende van mekaar.

Provérbios 16:28

Geliefdes, laat ons mekaar liefhê; want die liefde is uit God, en elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God.

1 João 4:7

En Dawid het gesê: Is daar nog iemand oor van die huis van Saul, dat ek aan hom guns kan bewys ter wille van Jonatan?

2 Samuel 9:1

Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee.

João 15:13

Olie en reukwerk verbly die hart, net so die aangenaamheid van 'n vriend vanweë welgemeende raad.

Moenie jou vriend en die vriend van jou vader verlaat nie, en kom nie in die huis van jou broer op die dag van jou teëspoed nie. 'n Buurman wat naby is, is beter as 'n broer wat ver is.

Provérbios 27:9,10

Die vriend het altyd lief, en die broer word gebore met die oog op die nood.

Provérbios 17:17

Openlike teregwysing is beter as verborge liefde.

Die wonde deur een wat liefhet, is opreg bedoel, maar die soene deur 'n vyand is oorvloedig.

Provérbios 27:5,6

eer jou vader en moeder; en: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.

Mateus 19:19

Twee is beter as een, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid.

Want as hulle val, kan die een sy maat optel, maar wee die een wat val sonder dat daar 'n tweede is om hom op te tel.

Eclesiastes 4:9,10

En as iemand die een aanval, kan altwee hom teëstand bied; en 'n driedubbele lyn word nie gou verbreek nie.

Eclesiastes 4:12

Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die dienskneg nie weet wat sy heer doen nie. Maar Ek het julle vriende genoem, omdat Ek alles wat Ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het.

João 15:15

Vir die moedelose moet daar liefde wees van die kant van sy vriend, ook al laat hy die vrees vir die Almagtige vaar.

Jó 6:14

Toe sluit Jonatan met Dawid 'n verbond, omdat hy hom liefgehad het soos sy eie siel.

1 Samuel 18:3

Verkeer nie met 'n driftige man nie, en met 'n opvlieënde man moet jy nie omgaan nie,

sodat jy nie gewend raak aan sy paaie en 'n strik vir jouself span nie.

Provérbios 22:24,25

'n Bedevaartslied. Van Dawid. Kyk, hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saamwoon!

Salmos 133:1

Moenie jou vriend en die vriend van jou vader verlaat nie, en kom nie in die huis van jou broer op die dag van jou teëspoed nie. 'n Buurman wat naby is, is beter as 'n broer wat ver is.

Provérbios 27:10

1 'n Bedevaartslied. Van Dawid. Kyk, hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saamwoon!

2 Dit is soos die kosbare olie op die hoof, wat afloop op die baard, die baard van A„ron, wat afloop op die soom van sy klere.

3 Dit is soos die dou van Hermon wat neerdaal op die berge van Sion; want daar gebied die HERE die seën, die lewe tot in ewigheid!

Salmos 133:1-3

Dit is my gebod, dat julle mekaar moet liefhê net soos Ek julle liefgehad het.

João 15:12

'n Vader van die wese en 'n regter van die weduwees is God in sy heilige woning.

Salmos 68:6

En hierdie gebod het ons van Hom dat hy wat God liefhet, ook sy broeder moet liefhê.

1 João 4:21

Twee is beter as een, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid.

Eclesiastes 4:9