Admiração

Halleluja! Alef. Welgeluksalig is die man wat die HERE vrees, Bet. wat 'n groot welbehae in sy gebooie het.

Salmos 112:1

Wees nie wys in jou eie oë nie; vrees die HERE, en wyk af van die kwaad;

dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente.

Provérbios 3:7,8

Kyk, die oog van die HERE is op die wat Hom vrees, op die wat op sy goedertierenheid wag;

Salmos 33:18

Die aarde het sy opbrings gelewer; God, onse God, sal ons seën. [ (Psalms 67:8) God sal ons seën, en al die eindes van die aarde sal Hom vrees. ]

Salmos 67:7

Resj. Die vrees van die HERE is die beginsel van die wysheid; Sin. almal wat dit beoefen, het 'n goeie verstand. Tau. Sy lof bestaan tot in ewigheid.

Salmos 111:10

Maar vir julle wat my Naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy vleuels wees; en julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal.

Malaquias 4:2

Julle moet die HERE julle God navolg en Hom vrees en sy gebooie hou en na sy stem luister en Hom dien en Hom aanhang.

Deuteronômio 13:4

Die beginsel van die wysheid is die vrees van die HERE, en kennis van die Heilige is verstand.

Provérbios 9:10

Liewer 'n bietjie in die vrees van die HERE, as 'n groot skat en onrus daarby.

Provérbios 15:16

Betaal dan aan almal wat aan hulle verskuldig is: belasting aan die wat belasting, tol aan die wat tol, vrees aan die wat vrees, eer aan die wat eer toekom.

Romanos 13:7

Sjin. Die bevalligheid is bedrog, en die skoonheid is nietigheid; 'n vrou wat die HERE vrees, sy moet geprys word.

Provérbios 31:30

'n Bedevaartslied. Welgeluksalig is elkeen wat die HERE vrees, wat in sy weë wandel!

Salmos 128:1

Die vrees van die HERE is om te haat wat sleg is; hoogmoed en trotsheid en 'n slegte wandel en 'n huigelagtige mond haat ek.

Provérbios 8:13

En omdat die vroedvroue God gevrees het, het Hy huisgesinne aan hulle geskenk.

Êxodo 1:21

Die loon van nederigheid is die vrees van die HERE, is rykdom en eer en die lewe.

Provérbios 22:4

Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring.

2 Coríntios 7:1

Die hoofsaak van alles wat gehoor is, is: Vrees God en hou sy gebooie; want dit geld vir alle mense.

Eclesiastes 12:13

Die vrees van die HERE is die tug van die wysheid, en nederigheid gaan aan die eer vooraf.

Provérbios 15:33

Die vrees van die HERE is die beginsel van die kennis; sotte verag wysheid en tug.

Provérbios 1:7

Vir die moedelose moet daar liefde wees van die kant van sy vriend, ook al laat hy die vrees vir die Almagtige vaar.

Jó 6:14

En nou, Israel, wat eis die HERE jou God van jou as net om die HERE jou God te vrees, in al sy weë te wandel en Hom lief te hê en die HERE jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel,

om te hou die gebooie van die HERE en sy insettinge wat ek jou vandag beveel, dat dit met jou goed kan gaan?

Deuteronômio 10:12,13