Ânimo

Die dag toe ek geroep het, het U my verhoor, my moedig gemaak met krag in my siel.

Salmos 138:3

Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing.

2 Timóteo 1:7

Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.

Filipenses 4:13

omdat ek juis hierop vertrou, dat Hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus;

Filipenses 1:6

Want k weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee.

Jeremias 29:11

Daarin verheug julle jul, al word julle nou -- as dit nodig is -- 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge,

1 Pedro 1:6

'n Psalm van Dawid. Die HERE is my lig en my heil: vir wie sou ek vrees? Die HERE is die toevlug van my lewe: vir wie sou ek vervaard wees?

Salmos 27:1

Tau. Maar die hulp van die regverdiges is van die HERE, hulle toevlug in tyd van benoudheid.

Salmos 37:39

want ek verlang om julle te sien, om julle een of ander geestelike genadegawe mee te deel, sodat julle versterk kan word;

dit is, dat ek saam bemoedig kan word onder julle deur die gemeenskaplike geloof, van julle sowel as van my.

Romanos 1:11,12

Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag n dag vernuwe.

2 Coríntios 4:16

Daarom, bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen.

1 Tessalonicenses 5:11

daarom, broeders, is ons in al ons verdrukking en nood vertroos oor julle deur jul geloof.

1 Tessalonicenses 3:7

Toe antwoord die volk en sê: Dit is ver van ons, dat ons die HERE sou verlaat om ander gode te dien;

want die HERE onse God, dit is Hy wat ons en ons vaders uit Egipteland uit die slawehuis laat optrek het, en wat voor ons oë hierdie groot tekens gedoen het en ons bewaar het op die hele pad wat ons gegaan en onder al die volke waar ons dwarsdeur getrek het ;

Josué 24:16,17