A Palavra

Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n'are de ce să -i fie ruşine, şi care împarte drept Cuvîntul adevărului.

2 Timóteo 2:15

Cerul şi pămîntul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.

Mateus 24:35

şi, ca nişte prunci născuţi de curînd, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentruca prin el să creşteţi spre mîntuire,

1 Pedro 2:2

Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele, pe cari vi le-am spus Eu, sînt duh şi viaţă.

João 6:63

La început era Cuvîntul, şi Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era Dumnezeu.

Şi Cuvîntul S'a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. -

João 1:1,14

Strîng Cuvîntul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!

Salmos 119:11

Acum voi sînteţi curaţi, din pricina cuvîntului, pe care vi l-am spus.

João 15:3

Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate.

Salmos 119:130

Drept răspuns, Isus i -a zis: ,,Este scris: ,Omul nu trăieşte numai cu pîne, ci cu orice cuvînt care iese din gura lui Dumnezeu.``

Mateus 4:4

Căci Cuvîntul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decît orice sabie cu două tăişuri: pătrunde pînă acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gîndurile inimii.

Hebreus 4:12