Versículos Diários

,Pentruce vă certaţi cu Mine? Toţi Mi-aţi fost necredincioşi, zice Domnul.` -

Jeremias 2:29

Căci toţi au păcătuit, şi sînt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.

Şi sînt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în Hristos Isus.

Romanos 3:23,24

Bíblias são mais de 150 bíblias disponíveis