Versículos do dia

(O cîntare a treptelor.) Din fundul adîncului, Te chem, Doamne!

Doamne, ascultă-mi glasul! Să ia aminte urechile Tale la glasul cererilor mele!

Isus le -a zis îndată: ,,Îndrăzniţi, Eu sînt; nu vă temeţi!``