Agradecimento pela Família

Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui, şi har după har;

João 1:16

3 Iată, fiii sînt o moştenire dela Domnul, rodul pîntecelui este o răsplată dată de El.

4 Ca săgeţile în mîna unui războinic, aşa sînt fiii făcuţi la tinereţă.

5 Ferice de omul care îşi umple tolba de săgeţi cu ei! Căci ei nu vor rămînea de ruşine, cînd vor vorbi cu vrăjmaşii lor la poartă.

Salmos 127:3-5

Cum putem noi oare să mulţămim în deajuns lui Dumnezeu cu privire la voi, pentru toată bucuria, pe care o avem din pricina voastră, înaintea Dumnezeului nostru?

1 Tessalonicenses 3:9

orice ni se dă bun şi orice dar desăvîrşit este de sus, pogorîndu-se dela Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.

Tiago 1:17

Mulţămesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte, pe care o păstrez despre voi.

Filipenses 1:3

Binecuvintează, suflete, pe Domnul, şi tot ce este în mine să binecuvinteze Numele Lui cel sfînt!

Binecuvintează, suflete, pe Domnul, şi nu uita nici una din binefacerile Lui!

Salmos 103:1,2

Femeile au zis Naomei: ,,Binecuvîntat să fie Domnul, care nu te -a lăsat lipsită azi de un bărbat cu drept de răscumpărare, şi al cărui nume va fi lăudat în Israel!

Copilul acesta îţi va înviora sufletul, şi va fi sprijinul bătrîneţelor tale; căci l -a născut noru-ta, care te iubeşte, şi care face pentru tine mai mult decît şapte fii.``

Rute 4:14,15

Copiii copiilor sînt cununa bătrînilor, şi părinţii sînt slava copiilor lor. -

Provérbios 17:6

nu vom ascunde de copiii lor; ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui, şi minunile pe cari le -a făcut.

Salmos 78:4

Familii de popoare, daţi Domnului, daţi Domnului slavă şi cinste!

1 Crônicas 16:28

Pentru copilul acesta mă rugam, şi Domnul a ascultat rugăciunea pe care I -o făceam.

1 Samuel 1:27

Ci cel viu, da, cel viu Te laudă, ca mine astăzi. Tatăl face cunoscut copiilor săi credincioşia Ta.

Isaías 38:19