Aniversario de Casamento

Aceasta este ziua, pe care a făcut -o Domnul: să ne bucurăm şi să ne veselim în ea!

Salmos 118:24

Aşa că nu mai sînt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.``

Mateus 19:6

Mulţămesc Dumnezeului meu totdeauna, cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu, care v'a fost dat în Isus Hristos.

1 Coríntios 1:4

Eu sînt a iubitului meu, şi el doreşte de mine.

Cânticos 7:10

4 Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mîndrie,

5 nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mînie, nu se gîndeşte la rău,

6 nu se bucură de neleguire, ci se bucură de adevăr,

7 acopere totul, crede totul, nădăjduieşte totul, sufere totul.

1 Coríntios 13:4-7

Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă!

Salmos 90:12

Mulţămesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte, pe care o păstrez despre voi.

Filipenses 1:3

Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea, decît au ei cînd li se înmulţeşte rodul grîului şi al vinului.

Salmos 4:7

Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvîrşirii.

Colossenses 3:14

Apele cele mari nu pot să stingă dragostea, şi rîurile n'ar putea s'o înece; de ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n'ar avea de cît dispreţ.

Cânticos 8:7

Eşti frumoasă de tot, iubito, şi n'ai nici un cusur.

Cânticos 4:7