Aniversário de Criança

13 Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m'ai ţesut în pîntecele mamei mele:

14 Te laud că sînt o făptură aşa de minunată. Minunate sînt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!

15 Trupul meu nu era ascuns de Tine, cînd am fost făcut într'un loc tainic, ţesut în chip ciudat, ca în adîncimile pămîntului.

16 Cînd nu eram decît un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau; şi în cartea Ta erau scrise toate zilele cari-mi erau rînduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele.

17 Cît de nepătrunse mi se par gîndurile Tale, Dumnezeule, şi cît de mare este numărul lor!

Salmos 139:13-17

Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăş zic: Bucuraţi-vă!

Filipenses 4:4

Pentru copilul acesta mă rugam, şi Domnul a ascultat rugăciunea pe care I -o făceam.

1 Samuel 1:27

Da, Tu m'ai scos din pîntecele mamei, m'ai pus la adăpost de orice grijă la ţîţele mamei mele;

de cînd eram la sînul mamei, am fost supt paza Ta, din pîntecele mamei ai fost Dumnezeul meu.

Salmos 22:9,10

Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă!

Salmos 90:12

Un lucru cer dela Domnul, şi -l doresc fierbinte: aş vrea să locuiesc toată viaţa mea în Casa Domnului, ca să privesc frumuseţea Domnului, şi să mă minunez de Templul Lui.

Salmos 27:4

Pe Tine mă sprijinesc, din pîntecele mamei mele. Tu eşti Binefăcătorul meu încă din pîntecele mamei; pe Tine Te laud fără-'ncetare.

Salmos 71:6

Căci cînd eram încă fiu la tatăl meu, şi fiu gingaş şi singur la mama mea,

el mă învăţa atunci, şi-mi zicea: ,,Păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzeşte învăţăturile mele, şi vei trăi!

Provérbios 4:3,4

Iar Pruncul creştea şi se întărea; era plin de înţelepciune, şi harul lui Dumnezeu era peste El.

Lucas 2:40

Aceasta este ziua, pe care a făcut -o Domnul: să ne bucurăm şi să ne veselim în ea!

Salmos 118:24