Bom Dia

Doamne, auzi-mi glasul, dimineaţa! Dimineaţa eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine, şi aştept.

Salmos 5:3

Trezeşte-te, suflete! Treziţi-vă, alăută şi arfă! Mă voi trezi în zori de zi.

Salmos 57:8

(Un psalm. O cîntare pentru ziua Sabatului.) Frumos este să lăudăm pe Domnul, şi să mărim Numele Tău, Prea Înalte,

să vestim dimineaţa bunătatea Ta, şi noaptea credincioşia Ta,

Salmos 92:1,2

22 Bunătăţile Domnului nu s'au sfîrşit, îndurările Lui nu sînt la capăt,

23 ci se înoiesc în fiecare dimineaţă. Şi credincioşia Ta este atît de mare!

24 ,,Domnul este partea mea de moştenire,`` zice sufletul meu; de aceea nădăjduiesc în El.

Lamentações 3:22-24

1 Cîntaţi Domnului o cîntare nouă! Cîntaţi Domnului, toţi locuitorii pămîntului!

2 Cîntaţi Domnului, binecuvîntaţi Numele Lui, vestiţi din zi în zi mîntuirea Lui!

3 Povestiţi printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui!

Salmos 96:1-3

Dar eu, în nevinovăţia mea, voi vedea Faţa Ta: cum mă voi trezi, mă voi sătura de chipul Tău.

Salmos 17:15

Dimineaţa, samănă-ţi sămînţa, şi pînă seara nu lăsa mîna să ţi se odihnească, fiindcă nu ştii ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amîndouă sînt deopotrivă de bune.

Eclesiastes 11:6

Dar eu voi cînta puterea Ta; disdedimineaţă, voi lăuda bunătatea Ta. Căci Tu eşti un turn de scăpare pentru mine, un loc de adăpost în ziua necazului meu.

Salmos 59:16

(O cîntare de laudă a lui David.) Te voi înălţa, Dumnezeule, Împăratul meu, şi voi binecuvînta Numele tău în veci de veci.

În fie care zi Te voi binecuvînta, şi voi lăuda Numele Tău în veci de veci.

Salmos 145:1,2

Doamne, eu îşi cer ajutorul, şi dimineaţa rugăciunea mea se înalţă la Tine.

Salmos 88:13

Aceasta este ziua, pe care a făcut -o Domnul: să ne bucurăm şi să ne veselim în ea!

Salmos 118:24

care a murit pentru noi, pentruca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El.

1 Tessalonicenses 5:10

Cît de mult iubesc Legea Ta! Toată ziua mă gîndesc la ea.

Salmos 119:97

Ziua, Domnul îmi dădea îndurarea Lui, iar noaptea, cîntam laudele Lui, şi înălţam o rugăciune Dumnezeului vieţii mele.

Salmos 42:8

Ceice locuiesc la marginile lumii se înspăimîntă de minunile Tale: Tu umpli de veselie răsăritul şi apusul îndepărtat.

Salmos 65:8

Ea se scoală cînd este încă noapte, şi dă hrană casei sale, şi împarte lucrul de peste zi slujnicelor sale.

Provérbios 31:15

Bunătăţile Domnului nu s'au sfîrşit, îndurările Lui nu sînt la capăt,

ci se înoiesc în fiecare dimineaţă. Şi credincioşia Ta este atît de mare!

Lamentações 3:22,23

24 ,Domnul să te binecuvinteze, şi să te păzească!

25 Domnul să facă să lumineze Faţa Lui peste tine, şi să Se îndure de tine!

26 Domnul să-Şi înalţe Faţa peste tine, şi-să-ţi dea pacea!

Números 6:24-26

Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac; deschide ochii, şi te vei sătura de pîne. -

Provérbios 20:13

Satură-ne în fiecare dimineaţă de bunătatea Ta, şi toată viaţa noastră ne vom bucura şi ne vom veseli.

Salmos 90:14

Fă-mă să aud disdedimineaţă bunătatea Ta, căci mă încred în Tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la Tine îmi înalţ sufletul.

Salmos 143:8

Dar eu voi cînta puterea Ta; disdedimineaţă, voi lăuda bunătatea Ta. Căci Tu eşti un turn de scăpare pentru mine, un loc de adăpost în ziua necazului meu.

O, Tăria mea! pe Tine Te voi lăuda, căci Dumnezeu, Dumnezeul meu cel prea bun, este turnul meu de scăpare.

Salmos 59:16,17

,,Doamne, ai milă de noi! Noi nădăjduim în Tine. Fii ajutorul nostru în fiecare dimineaţă şi izbăvirea noastră la vreme de nevoie!

Isaías 33:2

,,Domnul Dumnezeu Mi -a dat o limbă iscusită, ca să ştiu să înviorez cu vorba pe cel doborît de întristare. El Îmi trezeşte, în fiecare dimineaţă, El Îmi trezeşte urechea, să ascult cum ascultă nişte ucenici.

Isaías 50:4

Cîntaţi Domnului, voi cei iubiţi de El, măriţi prin laudele voastre Numele Lui cel Sfînt!

Căci mînia Lui ţine numai o clipă, dar îndurarea Lui ţine toată viaţa: seara vine plînsul, iar dimineaţa veselia.

Salmos 30:4,5

Dumnezeu a văzut că lumina era bună; şi Dumnezeu a despărţit lumina de întunerec.

Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunerecul l -a numit noapte. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua întîi.

Gênesis 1:4,5

Şi avem cuvîntul proorociei făcut şi mai tare; la care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o lumină care străluceşte într'un loc întunecos, pînă se va crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre.

2 Pedro 1:19

Căci mînia Lui ţine numai o clipă, dar îndurarea Lui ţine toată viaţa: seara vine plînsul, iar dimineaţa veselia.

Salmos 30:5