Deus

Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: ,Întăreşte-te şi îmbărbătează-te? Nu te înspăimînta şi nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face.``

Josué 1:9

Şi dacă de acolo vei căuta pe Domnul, Dumnezeul tău, Îl vei găsi dacă -L vei căuta din toată inima ta şi din tot sufletul tău.

Deuteronômio 4:29

Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentruca să ţi se lungească zilele în ţara, pe care ţi -o dă Domnul, Dumnezeul tău.

Êxodo 20:12

Smeriţi-vă înaintea Domnului, şi El vă va înălţa.

Tiago 4:10

Ce mare eşti Tu, Doamne Dumnezeule! Căci nimeni nu este ca Tine, şi nu este alt Dumnezeu afară de Tine, după tot ce am auzit cu urechile noastre.

2 Samuel 7:22

,,Scoală-te, luminează-te! Căci lumina ta vine, şi slava Domnului răsare peste tine.

Isaías 60:1

Noi Îl iubim pentrucă El ne -a iubit întîi.

1 João 4:19

Căci celce mă găseşte, găseşte viaţa, şi capătă bunăvoinţa Domnului.

Provérbios 8:35

Nu vă înşelaţi: ,,Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.`` Ce samănă omul, aceea va şi secera.

Gálatas 6:7

Oridecîteori mă tem, eu mă încred în Tine.

Salmos 56:3

,Căci gîndurile Mele nu sînt gîndurile voastre, şi căile voastre nu sînt căile Mele, zice Domnul.

Isaías 55:8

Şi noi am cunoscut şi am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi. Dumnezeu este dragoste; şi cine rămîne în dragoste, rămîne în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămîne în el.

1 João 4:16

Dacă zice cineva: ,,Eu iubesc pe Dumnezeu``, şi urăşte pe fratele său, este un mincinos; căci cine nu iubeşte pe fratele său, pe care -l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu -L vede?

1 João 4:20

Nimeni n'a văzut vreodată pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămîne în noi, şi dragostea Lui a ajuns desăvîrşită în noi.

1 João 4:12

Căci Eu sînt Domnul, Dumnezeul tău, care te iau de mîna dreaptă şi-ţi zic: ,,Nu te teme de nimic, Eu îţi vin în ajutor!

Isaías 41:13

Pe cine altul am eu în cer afară de Tine? Şi pe pămînt nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decît în Tine.

Salmos 73:25

,,Doamne, Tu eşti Dumnezeul meu; pe Tine Te voi înălţa! Laud Numele Tău, căci ai făcut lucruri minunate; planurile Tale făcute mai dinainte s'au împlinit cu credincioşie.

Isaías 25:1

Nimeni nu este sfînt ca Domnul; Nu este alt Dumnezeu decît Tine; Nu este stîncă aşa ca Dumnezeul nostru.

1 Samuel 2:2

Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta; se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui, şi nu va mai putea de veselie pentru tine.

Sofonias 3:17

Eu zic Domnului: ,,Tu eşti Domnul meu, Tu eşti singura mea fericire!``

Salmos 16:2

Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăş zic: Bucuraţi-vă!

Filipenses 4:4

Căci Tu eşti Stînca mea, Cetăţuia mea, şi, pentru Numele Tău, mă vei povăţui şi mă vei călăuzi.

Salmos 31:3

Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!

Salmos 34:8

Orice casă este zidită de cineva, dar Celce a zidit toate lucrurile, este Dumnezeu. -

Hebreus 3:4

Pot totul în Hristos, care mă întăreşte.

Filipenses 4:13