Dia dos Avós

Dar bunătatea Domnului ţine în veci pentru ceice se tem de El, şi îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor,

Salmos 103:17

Am fost tînăr, şi am îmbătrînit, dar n'am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmaşii lui cerşindu-şi pînea.

Salmos 37:25

pînă la bătrîneţa voastră Eu voi fi Acelaş, pînă la cărunteţele voastre vă voi sprijini. V'am purtat, şi tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc şi să vă mîntuiesc.

Isaías 46:4

Perii albi sînt o cunună de cinste, ea se găseşte pe calea neprihănirii. -

Provérbios 16:31

Numai, ia seama asupra ta, şi veghează cu luare aminte asupra sufletului tău, în toate zilele vieţii tale, ca nu cumva să uiţi lucrurile pe cari ţi le-au văzut ochii, şi să-ţi iasă din inimă; fă-le cunoscut copiilor tăi şi copiilor copiilor tăi.

Deuteronômio 4:9

Ei aduc roade şi la bătrîneţă, sînt plini de suc şi verzi,

ca să arate că Domnul este drept, El Stînca mea, în care nu este nelegiuire.

Salmos 92:14,15

Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină;

dar ceice se încred în Domnul îşi înoiesc puterea, ei sboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă, şi nu ostenesc.``

Isaías 40:30,31

Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ţine în veci, şi credincioşia Lui din neam în neam.

Salmos 100:5

Fiecare neam de om să laude lucrările Tale, şi să vestească isprăvile Tale cele mari!

Salmos 145:4

Copiii copiilor sînt cununa bătrînilor, şi părinţii sînt slava copiilor lor. -

Provérbios 17:6