Egoísmo

Iar a doua este următoarea: ,Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.` Nu este altă poruncă mai mare decît acestea.``

Marcos 12:31

Fiecare din noi să placă aproapelui, în ce este bine, în vederea zidirii altora.

Romanos 15:2

Apoi a chemat la El norodul împreună cu ucenicii Săi, şi le -a zis: ,,Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuş, să-şi ia crucea, şi să Mă urmeze.

Marcos 8:34

Dar eu nu ţin numai decît la viaţa mea, ca şi cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfîrşesc cu bucurie calea şi slujba, pe care am primit -o dela Domnul Isus, ca să vestesc Evaghelia harului lui Dumnezeu.

Atos 20:24

Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuş.

Filipenses 2:3

Nimeni să nu se înşele: Dacă cineva dintre voi se crede înţelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun, ca să ajungă înţelept.

1 Coríntios 3:18

Pleacă-mi inima spre învăţăturile Tale, şi nu spre cîştig!

Salmos 119:36

Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m'a iubit şi S'a dat pe Sine însuş pentru mine.

Gálatas 2:20

Căci acolo unde este pizmă şi duh de ceartă, este tulburare şi tot felul de fapte rele.

Tiago 3:16

Nimeni să nu-şi caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia.

1 Coríntios 10:24

Sufletul binefăcător va fi săturat, şi cel ce udă pe alţii va fi udat şi el. -

Provérbios 11:25

Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mîndrie,

nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mînie, nu se gîndeşte la rău,

1 Coríntios 13:4,5

Nebunului nu -i este de învăţătură, ci vrea să arate ce ştie el. -

Provérbios 18:2