Fraqueza

Faceţi dreptate celui slab şi orfanului, daţi dreptate nenorocitului şi săracului,

Salmos 82:3

Şi El mi -a zis: ,,Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvîrşită.`` Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentruca puterea lui Hristos să rămînă în mine.

2 Coríntios 12:9

Carnea şi inima pot să mi se prăpădească: fiindcă Dumnezeu va fi pururea stînca inimii mele şi partea mea de moştenire.

Salmos 73:26

O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mîhnit usucă oasele. -

Provérbios 17:22

Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuş îngrijeşte de voi.

1 Pedro 5:7

Pot totul în Hristos, care mă întăreşte.

Filipenses 4:13

Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuş Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.

Romanos 8:26

De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strîmtorări, pentru Hristos; căci cînd sînt slab, atunci sînt tare.

2 Coríntios 12:10

Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.

Mateus 11:28

Căci n'avem un Mare Preot, care să n'aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.

Hebreus 4:15

El dă tărie celui obosit, şi măreşte puterea celui ce cade în leşin.

Isaías 40:29

Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de rîvnă, dar carnea este neputincioasă.``

Mateus 26:41

Căci Dumnezeu nu ne -a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă.

2 Timóteo 1:7

Deschide-ţi gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiţi!

Provérbios 31:8