Mãe

(O cîntare a treptelor.) Ferice de oricine se teme de Domnul, şi umblă pe căile Lui!

Căci atunci te bucuri de lucrul mînilor tale, eşti fericit, şi-ţi merge bine.

Salmos 128:1,2

Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preţ decît mărgăritarele.

Provérbios 31:10

Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentruca să ţi se lungească zilele în ţara, pe care ţi -o dă Domnul, Dumnezeul tău.

Êxodo 20:12

Cine cruţă nuiaua, urăşte pe fiul său, dar cine -l iubeşte, îl pedepseşte îndată. -

Provérbios 13:24

Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău, şi nu lepăda îndrumările mamei tale!

Căci ele sînt o cunună plăcută pe capul tău, şi un lanţ de aur la gîtul tău.

Provérbios 1:8,9

Un fiu înţelept este bucuria tatălui său, dar un om nesocotit dispreţuieşte pe mamă-sa. -

Provérbios 15:20

Numai, ia seama asupra ta, şi veghează cu luare aminte asupra sufletului tău, în toate zilele vieţii tale, ca nu cumva să uiţi lucrurile pe cari ţi le-au văzut ochii, şi să-ţi iasă din inimă; fă-le cunoscut copiilor tăi şi copiilor copiilor tăi.

Deuteronômio 4:9

4 Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mîndrie,

5 nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mînie, nu se gîndeşte la rău,

6 nu se bucură de neleguire, ci se bucură de adevăr,

7 acopere totul, crede totul, nădăjduieşte totul, sufere totul.

1 Coríntios 13:4-7

Învaţă pe copil calea pe care trebuie s'o urmeze, şi cînd va îmbătrîni, nu se va abate dela ea. -

Provérbios 22:6

1 Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept.

2 ,,Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta`` -este cea dintîi poruncă însoţită de o făgăduinţă-

3 ,,ca să fii fericit, şi să trăieşti multă vreme pe pămînt.``

Efésios 6:1-3

25 Ea este îmbrăcată cu tărie şi slavă, şi rîde de ziua de mîne.

26 Ea deschide gura cu înţelepciune, şi învăţături plăcute îi sînt pe limbă.

27 Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei, şi nu mănîncă pînea lenevirii.

28 Fiii ei se scoală, şi o numesc fericită; bărbatul ei se scoală, şi -i aduce laude zicînd:

29 ,,Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate.``

30 Desmerdările sînt înşelătoare, şi frumuseţa este deşartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată.

Provérbios 31:25-30

Iată, fiii sînt o moştenire dela Domnul, rodul pîntecelui este o răsplată dată de El.

Salmos 127:3

Cum mîngîie pe cineva mamă-sa, aşa vă voi mîngîia Eu; da, veţi fi mîngîiaţi în Ierusalim!

Isaías 66:13