A Mulher Virtuosa

O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care -i face ruşine este ca putregaiul în oasele lui. -

Provérbios 12:4

10 Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preţ decît mărgăritarele.

11 Inima bărbatului se încrede în ea, şi nu duce lipsă de venituri.

12 Ea îi face bine, şi nu rău, în toate zilele vieţii sale.

13 Ea face rost de lînă şi de in, şi lucrează cu mîni harnice.

14 Ea este ca o corabie de negoţ; de departe îşi aduce pînea.

15 Ea se scoală cînd este încă noapte, şi dă hrană casei sale, şi împarte lucrul de peste zi slujnicelor sale.

16 Se gîndeşte la un ogor, şi -l cumpără; din rodul muncii ei sădeşte o vie. -

17 Ea îşi încinge mijlocul cu putere, şi îşi oţeleşte braţele.

18 Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea.

19 Ea pune mîna pe furcă, şi degetele ei ţin fusul.

20 Ea îşi întinde mîna către cel nenorocit, îşi întinde braţul către cel lipsit.

Provérbios 31:10-20

Femeia înţeleaptă îşi zideşte casa, iar femeia nebună o dărîmă cu înseşi mînile ei. -

Provérbios 14:1

Vreau, deasemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe,

ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor cari spun că sînt evlavioase.

1 Timóteo 2:9,10

3 Spune că femeile în vîrstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin; să înveţe pe alţii ce este bine,

4 ca să înveţe pe femeile mai tinere să-şi iubească bărbaţi şi copiii;

5 să fie cumpătate, cu viaţa curată, să-şi vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaţilor lor, pentruca să nu se vorbească de rău Cuvîntul lui Dumnezeu.

Tito 2:3-5

Casa şi averea le moştenim dela părinţi, dar o nevastă pricepută este un dar dela Domnul. -

Provérbios 19:14

Desmerdările sînt înşelătoare, şi frumuseţa este deşartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată.

Provérbios 31:30

Acum, fiică, nu te teme, îţi voi face tot ce vei zice, căci toată cetatea ştie că eşti o femeie cinstită.

Rute 3:11