Mateus 27

1 Aga kui valgeks läks, tegid k

2 Nad sidusid Ta kinni, viisid Ta ära ja andsid Ta maavalitseja Pilaatuse kätte.

3 Siis Juudas, kes oli Ta ära annud, nähes, et Ta oli hukka m

4 ning ütles: „Ma olen pattu teinud, et ma ära andsin süütuma vere!” Aga nemad ütlesid: „Mis see meisse puutub? Vaata ise!”

5 Ja ta viskas h

6 Aga ülempreestrid v

7 Kuld nad pidasid n

8 Selle t

9 Siis läks täide, mis on üteldud prohvet Jeremija kaudu: „Ja ma v

10 ja andsin need potissepa p

11 Aga Jeesus seati maavalitseja ette. Ja maavalitseja küsis Temalt ning ütles: „Oled Sa Juutide Kuningas?” Aga Jeesus ütles: „Jah, olen!”

12 Kui siis ülempreestrid ja vanemad Tema peale kaebasid, ei vastanud Ta midagi.

13 Siis ütles Pilaatus Temale: „Eks Sa kuule, mida k

14 Ent Tema ei vastanud talle ühtainustki s

15 Aga tavaliselt laskis maavalitseja pühiks rahvale vabaks ühe vangi, keda nad tahtsid.

16 Ja neil oli siis kuulus vang, nimega Barabas.

17 Kui nad nüüd koos olid, ütles Pilaatus neile: „Kumma te tahate, et ma teile vabaks lasen, Barabase v

18 Sest ta teadis, et nad olid Ta annud kadeduse pärast tema kätte.

19 Aga kui maavalitseja istus kohtujärjel, läkitas tema naine ta juure ütlema: „Ärgu sul olgu ühtki tegemist Selle

20 Aga ülempreestrid ja vanemad meelitasid rahvahulki lahti paluma Barabast, aga hukka m

21 Ja maavalitseja kostis ning ütles neile: „Kumma neist kahest te tahate, et ma teile vabaks lasen?” Nemad ütlesid: „Barabase!”

22 Pilaatus ütles neile: „Mis ma siis pean tegema Jeesusega, Keda hüütakse Kristuseks?” Nemad ütlesid k

23 Maavalitseja küsis: „Mis kurja Ta siis on teinud?” Aga nad karjusid veel enam ja ütlesid: „Löödagu Ta risti!”

24 Kui Pilaatus nägi, et ta midagi ei v

25 Siis vastas k

26 Siis ta vabastas neile Barabase, aga Jeesust ta laskis rooskadega peksta ja andis Ta risti lüüa.

27 Siis v

28 Nad v

29 ja punusid kibuvitsust krooni ning panid selle Temale pähe, andsid Ta paremasse kätte pilliroo, heitsid Ta ette p

30 Ja nad sülitasid Tema peale ja v

31 Ja kui nemad Teda olid naernud, v

32 Välja minnes leidsid nad Küreene mehe, nimega Siimon. Seda nad sundisid kandma Tema risti.

33 Ja kui nad j

34 andsid nad Temale juua sapiga segatud viina. Kui Ta seda oli maitsnud, ei tahtnud Ta juua.

35 Aga kui nad Tema olid risti löönud, jaotasid nad Tema riided isekeskis ja heitsid liisku nende pärast

36 ning istusid maha ja valvasid Teda seal.

37 Ja Tema pea kohale nad panid pealkirja, millele oli kirjutatud Ta süü: „See on Jeesus, Juutide Kuningas!”

38 Siis löödi Temaga ühes risti käks röövlit, üks paremale ja teine vasakule poole.

39 Aga möödaminejad pilkasid Teda, vangutasid pead

40 ning ütlesid: „Sina, Kes templi lammutad ja kolme päevaga üles ehitad, aita Iseennast! Kui Sa oled Jumala Poeg, siis astu ristilt maha!”

41 N

42 „Teisi Ta on aidanud, Iseennast Ta ei v

43 Ta on lootnud Jumala peale, see päästku nüüd Tema, kui Ta tahab; sest Ta on ütelnud: Ma olen Jumala Poeg!”

44 Samuti teotasid Teda röövlidki, kes ühes Temaga olid risti löödud.

45 Aga kuuendal tunnil tuli pimedus üle kogu maa üheksanda tunnini.

46 Ūheksandal tunnil kisendas Jeesus suure häälega ning ütles: „Elii! Elii! Lemaa sabahtaani?” see on: „Mu Jumal! Mu Jumal! Miks Sa Mind oled maha jätnud?”

47 Aga kui m

48 Ja varsti jooksis üks nende seast, v

49 Aga teised ütlesid: „Oota, saab näha, kas Eelija tuleb Teda aitama?”

50 Aga Jeesus kisendas jälle suure häälega ja heitis hinge.

51 Ja vaata, templi eesriie kärises l

52 ja hauad läksid lahti, ja t

53 ja tulid välja haudadest ja läksid pärast Tema ülest

54 Aga kui pealik ja need, kes temaga ühes Jeesust valvasid, nägid maa värisevat ja seda, mis sündis, l

55 Ja seal oli palju naisi kaugelt vaatamas, kes Jeesust järgisid Galileast, Teda teenides;

56 nende seas oli Maarja Magdaleena ja Maarja, Jakoobuse ja Joosese ema, ja Sebedeuse poegade ema.

57 Aga kui

58 See läks Pilaatuse juure ja palus Jeesuse ihu. Siis Pilaatus käskis selle anda.

59 Ja Joosep v

60 ja pani Tema oma uude hauda, mille ta oli lasknud kalju sisse raiuda; ja ta veeretas suure kivi haua uksele ja läks ära.

61 Aga Maarja Magdaleena ja teine Maarja olid seal istumas haua kohal.

62 Teisel päeval, mis järgneb valmistuspäevale, tulid ülempreestrid ja variserid kokku Pilaatuse juure

63 ning ütlesid: „Isand, meile meenub, et see petis veel elus olles ütles: Ma t

64 Käsi nüüd hauda valve all pidada kolmanda päevani, et jüngrid ei tuleks ja Teda ära ei varastaks ega ütleks rahvale: Ta on surnuist üles t

65 Pilaatus ütles neile: „Siin on teil valvesalk! Minge ja pidage valvet nii hästi kui oskate!”

66 Nemad läksid ja v