Mateus 28

1 Kui hingamispäev oli möödunud ja hakkas koitma nädala esimese päeva hommikul, tulid Maarja Magdaleena ja teine Maarja hauda vaatama.

2 Ja vaata, suur maavärisemine sündis, sest Issanda Ingel astus taevast alla, tuli ja veeretas kivi k

3 Ta nägu oli otsegu välk ja ta riided valged nagu lumi!

4 Aga hirmu pärast tema ees värisesid valvajad ja jäid otsegu surnuks!

5 Ent Ingel hakkas k

6 Teda ei ole siin, sest Ta on üles t

7 ja minge usinasti ütlema Tema jüngritele, et Ta on surnuist üles t

8 Ja nad läksid rutusti haua juurest minema kartuse ja suure r

9 Ja vaata, Jeesus tuli neile vastu ja ütles: „Tere!” Ja nad tulid Ta juure ja hakkasid Tema jalgade ümbert kinni ja kummardasid Teda.

10 Siis Jeesus ütles neile: „Ärge kartke! Minge ning teatage Mu vendadele, et nad läheksid Galileasse, seal nad saavad Mind näha!”

11 Aga kui nad olid minemas, vaata, siis tulid m

12 Ja need tulid kokku ühes vanematega, pidasid isekeskis n

13 ning ütlesid: „Ūtelge, et Ta jüngrid tulid öösel ja varastasid Ta ära, kui me magasime.

14 Ja kui maavalitseja seda saab kuulda, küll me teda meelitame ja teeme, et te saate olla mureta!”

15 Need aga v

16 Ja need üksteistkümmend jüngrit läksid Galileasse sellele mäele, kuhu Jeesus neid oli käskinud minna.

17 Ja kui nad Teda nägid, kummardasid nad Teda. Aga m

18 Ja Jeesus tuli nende juure ja rääkis nendega ning ütles: „Minule on antud k

19 Minge siis ja tehke jüngriteks k

20 ja neid