8 Ko te tangata kahore e aroha, kahore ia e matau ki te Atua; he aroha hoki te Atua.