1 Whakawhetai ki a Ihowa, he pai hoki ia: he mau tonu hoki tana mahi tohu.

2 Whakawhetai ki te Atua o nga atua: he mau tonu hoki tana mahi tohu.

3 Whakawhetai ki te Ariki o nga ariki: he mau tonu hoki tana mahi tohu.

4 E mahi nei tona kotahi i nga merekara nunui: he mau tonu hoki tana mahi tohu.

5 I tohunga rawa nei ki te hanga i nga rangi: he mau tonu hoki tana mahi tohu.

6 I whakatakoto nei i te whenua ki runga ki nga wai: he mau tonu hoki tana mahi tohu.

7 Ki te kaihanga i nga whakamarama nunui: he mau tonu hoki tana mahi tohu;

8 I te ra hei tohutohu i te awatea: he mau tonu hoki tana mahi tohu;

9 I te marama me nga whetu hei tohutohu i te po: he mau tonu hoki tana mahi tohu.

10 Ki te kaipatu i Ihipa, ara i a ratou matamua: he mau tonu hoki tana mahi tohu;

11 A arahina mai ana a Iharaira i waenganui i a ratou: he mau tonu hoki tana mahi tohu;

12 Na te ringa kaha me te takakau maro: he mau tonu hoki tana mahi tohu.

13 I tapahi nei i te Moana Whero a motu rawa: he mau tonu hoki tana mahi tohu;

14 A meinga ana a Iharaira kia haere ra waenganui: he mau tonu hoki tana mahi tohu;

15 A hurihia ana a Parao me ana mano ki te Moana Whero: he mau tonu hoki tana mahi tohu.

16 I arahi nei i tana iwi ra te koraha: he mau tonu hoki tana mahi tohu.

17 I patu nei i nga kingi nunui: he mau tonu hoki tana mahi tohu;

18 I whakamate nei i nga kingi rongo nui: he mau tonu hoki tana mahi tohu;

19 I a Hihona kingi o nga Amori: he mau tonu hoki tana mahi tohu;

20 I a Oka kingi o Pahana: he mau tonu hoki tana mahi tohu;

21 A homai ana to ratou whenua hei kainga pumau: he mau tonu hoki tana mahi tohu;

22 Hei kainga pumau mo Iharaira, mo tana pononga: he mau tonu hoki tana mahi tohu.

23 I mahara nei ki a tatou i to tatou itinga; he mau tonu hoki tana mahi tohu:

24 A whakaorangia ana tatou i o tatou hoariri: he mau tonu hoki tana mahi tohu.

25 Ko ia te kaihomai i te kai ma nga kikokiko katoa: he mau tonu hoki tana inahi tohu.

26 Whakawhetai ki te Atua o te rangi: he mau tonu hoki tana mahi tohu.