1 Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on syntynyt Jumalasta, ja jokainen, joka rakastaa isää, rakastaa myös hänen lastaan.

2 Siitä me tiedämme rakastavamme Jumalan lapsia, että rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjään.

3 Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa.

4 Kaikki, mikä on syntyisin Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, tämä on maailman voittanut: meidän uskomme.

5 Kuka sitten voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika?

6 Hän, Jeesus Kristus, on tullut veden ja veren kautta -- ei ainoastaan veden, vaan veden ja veren. Ja Henki on todistaja, sillä Henki on totuus.

7 Todistajia on näin kolme:

8 Henki, vesi ja veri, ja nämä kolme todistavat yhtäpitävästi.

9 Hyväksymmehän me ihmistenkin todistuksen, ja Jumalan todistus on paljon painavampi. Tämä on Jumalan todistus: hän on todistanut Pojastaan.

10 Jokaisella, joka uskoo Jumalan Poikaan, on tämä todistus sisimmässään. Mutta jokainen, joka ei Jumalan todistusta usko, tekee hänestä valehtelijan, hän kun ei usko itse Jumalaa.

11 Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassaan.

12 Jolla on Poika, sillä on elämä. Jolla ei Jumalan Poikaa ole, sillä ei ole elämää.

13 Tämän kaiken olen kirjoittanut teille, Jumalan Poikaan uskoville, jotta tietäisitte, että teillä on iankaikkinen elämä.

14 Me saamme rohkeasti lähestyä Jumalaa uskoen, että hän kuulee meitä, mitä sitten pyydämmekin hänen tahtonsa mukaisesti.

15 Ja kun tiedämme hänen kuulevan kaikki pyyntömme, tiedämme myös, että saamme sen mitä häneltä pyydämme.

16 Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei johda kuolemaan, hän rukoilkoon ja siten antakoon hänelle elämän; tarkoitan niitä, joiden synti ei ole kuolemaksi. Mutta on myös syntiä, joka johtaa kuolemaan, ja sellaisen synnin vuoksi en kehota rukoilemaan.

17 Kaikki vääryys on syntiä, mutta sellaistakin syntiä on, joka ei johda kuolemaan.

18 Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä. Hän, joka on syntynyt Jumalasta, varjelee jokaisen heistä, niin ettei Paha saa otetta.

19 Me tiedämme olevamme Jumalasta, mutta koko maailma on Pahan vallassa.

20 Me tiedämme myös, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, jotta tuntisimme hänet, joka on Todellinen. Ja tässä Todellisessa me elämme, kun olemme hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä.

21 Lapseni, pysykää erossa vääristä jumalista!

1 Everyone who has faith that Jesus is the Christ is a child of God: and everyone who has love for the Father has love for his child.

2 In this way, we are certain that we have love for the children of God, when we have love for God and keep his laws.

3 For loving God is keeping his laws: and his laws are not hard.

4 Anything which comes from God is able to overcome the world: and the power by which we have overcome the world is our faith.

5 Who is able to overcome the world but the man who has faith that Jesus is the Son of God?

6 This is he who came by water and by blood, Jesus Christ; not by water only but by water and by blood.

7 And the Spirit is the witness, because the Spirit is true.

8 There are three witnesses, the Spirit, the water, and the blood: and all three are in agreement.

9 If we take the witness of men to be true, the witness of God is greater: because this is the witness which God has given about his Son.

10 He who has faith in the Son of God has the witness in himself: he who has not faith in God makes him false, because he has not faith in the witness which God has given about his Son.

11 And his witness is this, that God has given us eternal life, and this life is in his Son.

12 He who has the Son has the life; he who has not the Son of God has not the life.

13 I have put these things in writing for you who have faith in the name of the Son of God, so that you may be certain that you have eternal life.

14 And we are certain that if we make any request to him which is right in his eyes, he will give ear to us:

15 And if we are certain that he gives ear to all our requests, we are equally certain that we will get our requests.

16 If a man sees his brother doing a sin which is not bad enough for death, let him make a prayer to God, and God will give life to him whose sin was not bad enough for death. There is a sin whose punishment is death: I do not say that he may make such a request then.

17 All evil-doing is sin: but death is not the punishment for every sort of sin.

18 We are certain that one who is a child of God will do no sin, but the Son of God keeps him so that he is not touched by the Evil One.

19 We are certain that we are of God, but all the world is in the power of the Evil One.

20 And we are certain that the Son of God has come, and has given us a clear vision, so that we may see him who is true, and we are in him who is true, in his Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life.

21 My little children, keep yourselves from false gods.