1 Minä Paavali, joka olen Kristuksen Jeesuksen tähden vankina, ja veli Timoteus tervehdimme rakasta ystäväämme ja työtoveriamme Filemonia

2 sekä sisartamme Apfiaa, taistelutoveriamme Arkipposta ja sinun talossasi kokoontuvaa seurakuntaa.

3 Jumalan, meidän Isämme, ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille.

4 Minä kiitän Jumalaani aina, kun muistan sinua rukouksissani.

5 Olenhan kuullut sinun uskostasi Herraan Jeesukseen ja rakkaudestasi häntä ja kaikkia pyhiä kohtaan.

6 Rukoilen, että yhteinen uskomme auttaisi sinua käsittämään kaiken sen hyvän, minkä Kristus on meille antanut.

7 Sinun rakkautesi, veljeni, on ilahduttanut ja rohkaissut minua suuresti, sillä sinä olet virkistänyt pyhien mielet.

8 Vaikka minulla on Kristuksen antama valta määrätä, mitä sinun tulee tehdä,

9 niin minä rakkauden nimessä mieluummin vain vetoan sinuun tällaisena kuin olen. Minä Paavali, jo vanha mies, nyt lisäksi Kristuksen Jeesuksen tähden vankina,

10 vetoan sinuun poikani Onesimoksen puolesta, jonka isäksi olen vankina ollessani tullut.

11 Ennen hän oli sinulle hyödytön, nyt hänestä on hyötyä sekä sinulle että minulle.

12 Lähetän hänet takaisin luoksesi -- hänet, oman sydämeni.

13 Pitäisin hänet kyllä mielelläni täällä, niin että hän palvelisi minua sinun puolestasi, kun olen evankeliumin vuoksi vankina.

14 En kuitenkaan halua tehdä mitään ilman sinun suostumustasi, jotta et tekisi sitä hyvää, minkä teet, pakosta vaan vapaaehtoisesti.

15 Ehkä hän sen vuoksi joutuikin sinusta hetkeksi eroon, että saisit pitää hänet luonasi ikuisesti,

16 ei enää orjana vaan orjaa arvokkaampana, rakkaana veljenä. Kovin rakas hän on minulle -- kuinka paljon rakkaampi sinulle, sekä ihmisenä että Herran omana!

17 Jos siis pidät minua kumppaninasi, ota hänet vastaan niin kuin minut.

18 Jos hän on aiheuttanut sinulle vahinkoa tai on sinulle jotakin velkaa, pane se minun laskuuni.

19 Minä Paavali kirjoitan tämän omakätisesti: minä maksan sen. Voisin tosin sanoa, että sinä puolestasi olet minulle velkaa oman itsesikin.

20 Niin, veljeni, kunpa tekisit minulle tämän palveluksen Herramme takia. Ilahduta minun mieltäni Kristuksen tähden!

21 Kirjoitan tämän luottaen siihen, että täytät pyyntöni, ja tiedän, että teet enemmänkin kuin pyydän.

22 Järjestä samalla minulle majapaikka, sillä toivon, että rukoustenne tähden saatte minut luoksenne.

23 Sinulle lähettävät tervehdyksensä Epafras, joka hänkin on Kristuksen Jeesuksen tähden vankina,

24 sekä työtoverini Markus, Aristarkos, Demas ja Luukas.

25 Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän henkenne kanssa.

1 Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy our brother, to Philemon, our dear helper in the faith,

2 And to Apphia, our sister, and to Archippus, our brother in God's army, and to the church in your house:

3 Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

4 I give praise to God at all times and make prayer for you,

5 Hearing of the love and the faith which you have to the Lord Jesus and to all the saints;

6 That the faith which you have in common with them may be working with power, in the knowledge of every good thing in you, for Christ.

7 For I had great joy and comfort in your love, because the hearts of the saints have been made strong again through you, brother.

8 And so, though I might, in the name of Christ, give you orders to do what is right,

9 Still, because of love, in place of an order, I make a request to you, I, Paul, an old man and now a prisoner of Christ Jesus:

10 My request is for my child Onesimus, the child of my chains,

11 Who in the past was of no profit to you, but now is of profit to you and to me:

12 Whom I have sent back to you, him who is my very heart:

13 Though my desire was to keep him with me, to be my servant in the chains of the good news, in your place:

14 But without your approval I would do nothing; so that your good works might not be forced, but done freely from your heart.

15 For it is possible that for this reason he was parted from you for a time, so that you might have him for ever;

16 No longer as a servant, but more than a servant, a brother, very dear to me specially, but much more to you, in the flesh as well as in the Lord.

17 If then you take me to be your friend and brother, take him in as myself.

18 If he has done you any wrong or is in debt to you for anything, put it to my account.

19 I, Paul, writing this myself, say, I will make payment to you: and I do not say to you that you are in debt to me even for your life.

20 So brother, let me have joy of you in the Lord: give new life to my heart in Christ.

21 Being certain that you will do my desire, I am writing to you, in the knowledge that you will do even more than I say.

22 And make a room ready for me; for I am hoping that through your prayers I will be given to you.

23 Epaphras, my brother-prisoner in Christ Jesus, sends you his love;

24 And so do Mark, Aristarchus, Demas, and Luke, my brother-workers.

25 The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. So be it.