1 (H4:1) -- Katsokaa, mitä tulee tapahtumaan! Tuohon aikaan minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon.

2 (H4:2)Minä kokoan kaikki kansat Josafatinlaaksoon ja käyn siellä oikeutta niitä vastaan oman maani ja kansani Israelin tähden. Ne hajottivat Israelin muiden kansojen sekaan ja jakoivat minun maani.

3 (H4:3)Minun kansani ne arpoivat saaliikseen, nuorukaisen ne antoivat portolle palkaksi, myivät tytön viinistä, jonka joivat.

4 (H4:4)Ja nyt, mitä teillä on mielessänne, Tyros ja Sidon, mitä sinulla, Filistean maa? Minulleko yritätte kostaa? Jos yritätte, käännän tekonne teitä itseänne vastaan, hetkessä minä sen teen.

5 (H4:5)Te olette ottaneet hopeani ja kultani ja vieneet palatseihinne kalliit aarteeni.

6 (H4:6)Juudan ja Jerusalemin asukkaita te olette myyneet kreikkalaisille, olette raahanneet heidät etäälle asuinsijoiltaan.

7 (H4:7)Mutta minä kutsun heidät pois sieltä, minne olette heidät myyneet, ja käännän pahat tekonne teitä itseänne vastaan.

8 (H4:8)Minä myyn teidän poikanne ja tyttärenne Juudan asukkaille, ja he myyvät heidät edelleen Saban kaukaiselle kansalle. Näin Herra on puhunut.

9 (H4:9)Kuuluttakaa kansoille näin: -- Varustautukaa pyhään sotaan, hälyttäkää miehet taisteluun! Lähtekää liikkeelle, käykää hyökkäykseen, kaikki soturit!

11 (H4:11)Kiirehtikää, kaikki kansat, tulkaa joka suunnalta, kokoontukaa tänne! Herra, johdata sotureitasi!

12 (H4:12)Kansat lähtevät liikkeelle, rientävät Josafatinlaaksoon. Sinne minä asetan istuimeni ja siellä minä tuomitsen kaikki kansat.

13 (H4:13)Lähettäkää sirppi, elo on jo kypsää. Tulkaa polkemaan viinikuurnaa, se on jo täynnä, altaissa viini kuohuu yli reunojen. Suuri on kansojen pahuus.

14 (H4:14)Väkeä tungeksii tuomion laaksossa, sillä lähellä on Herran päivä.

15 (H4:15)Aurinko ja kuu pimenevät, tähtien loiste sammuu.

16 (H4:16)Herra ärjyy Siionista, antaa äänensä kaikua Jerusalemista. Silloin taivas ja maa vapisevat. Mutta Herra on kansansa turva, Israelin vuorilinna.

17 (H4:17) -- Silloin te tiedätte, että minä, Herra, olen teidän Jumalanne ja asun Siionissa, pyhällä vuorellani. Jerusalem on oleva pyhä, muukalaiset eivät enää koskaan tunkeudu sinne.

18 (H4:18)Tuona päivänä vuoret tihkuvat rypäleitten mehua, kukkulat vuotavat maitoa, ja kaikki Juudan purojen uomat ovat tulvillaan vettä. Herran huoneesta kumpuaa lähde, se kastelee Sittiminlaakson.

19 (H4:19)Egypti tulee autioksi, Edom pelkäksi autiomaaksi, koska ne tekivät Juudalle väkivaltaa, vuodattivat viatonta verta.

20 (H4:20)Juuda pysyy asuttuna läpi aikojen, Jerusalem polvesta polveen.

21 (H4:21)Vielä en ole rangaissut kansani vihollisia viattoman veren vuodattamisesta. Mutta se hetki tulee! Herra itse asuu Siionissa.

1 \2:28\And after that, it will come about, says the Lord, that I will send my spirit on all flesh; and your sons and your daughters will be prophets, your old men will have dreams, your young men will see visions:

2 \2:29\And on the servants and the servant-girls in those days I will send my spirit.

3 \2:30\And I will let wonders be seen in the heavens and on the earth, blood and fire and pillars of smoke.

4 \2:31\The sun will be made dark and the moon turned to blood, before the great day of the Lord comes, a day to be feared.

5 \2:32\And it will be that whoever makes his prayer to the name of the Lord will be kept safe: for in Mount Zion and in Jerusalem some will be kept safe, as the Lord has said, and will be among the small band marked out by the Lord.

6 \3:1\For in those days and in that time, when I let the fate of Judah and Jerusalem be changed,

7 \3:2\I will get together all the nations, and make them come down into the valley of Jehoshaphat; and there I will take up with them the cause of my people and of my heritage Israel, whom they have sent wandering among the nations, and of my land which has been parted by them.

8 \3:3\And they have put the fate of my people to the decision of chance: giving a boy for the price of a loose woman and a girl for a drink of wine.

9 \3:4\And further, what are you to me, O Tyre and Zidon and all the circle of Philistia? will you give me back any payment? and if you do, quickly and suddenly I will send it back on your head,

10 \3:5\For you have taken my silver and my gold, putting in the houses of your gods my beautiful and pleasing things.

11 \3:6\And the children of Judah and the children of Jerusalem you have given for a price to the sons of the Greeks, to send them far away from their land:

12 \3:7\See, I will have them moved from the place where you have sent them, and will let what you have done come back on your head;

13 \3:8\I will give your sons and your daughters into the hands of the children of Judah for a price, and they will give them for a price to the men of Sheba, a nation far off: for the Lord has said it.

14 \3:9\Give this out among the nations; make ready for war: get the strong men awake; let all the men of war come near, let them come up.

15 \3:10\Get your plough-blades hammered into swords, and your vine-knives into spears: let the feeble say, I am strong.

16 \3:11\Come quickly, all you nations round about, and get yourselves together there: make your strong ones come down, O Lord.

17 \3:12\Let the nations be awake, and come to the valley of Jehoshaphat: for there I will be seated as judge of all the nations round about.

18 \3:13\Put in the blade, for the grain is ready: come, get you down, for the wine-crusher is full, the vessels are overflowing; for great is their evil-doing.

19 \3:14\Masses on masses in the valley of decision! for the day of the Lord is near in the valley of decision.

20 \3:15\The sun and the moon have become dark, and the stars keep back their shining.

21 \3:16\And the Lord will be thundering from Zion, and his voice will be sounding from Jerusalem; and the heavens and the earth will be shaking: but the Lord will be a breastplate for his people and a strong place for the children of Israel.

22 \3:17\And you will be certain that I am the Lord your God, living in Zion, my holy mountain: and Jerusalem will be holy, and no strange person will ever again go through her.

23 \3:18\And it will come about in that day that the mountains will be dropping sweet wine, and the hills will be flowing with milk, and all the streams of Judah will be flowing with water; and a fountain will come out from the house of the Lord, watering the valley of acacia-trees.

24 \3:19\Egypt will be a waste and Edom a land of destruction, because of the evil done to the children of Judah, because they have let blood be drained out in their land without cause.

25 \3:20\But Judah will be peopled for ever, and Jerusalem from generation to generation.

26 \3:21\And I will send punishment for their blood, for which punishment has not been sent, for the Lord is living in Zion.