2 Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää, mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän.

3 Te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät.

4 Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa, ja samoin ette pysty tekään, ellette pysy minussa.

6 Joka ei pysy minussa, on kuin irronnut oksa: se heitetään pois, ja se kuivuu. Kuivat oksat kerätään ja viskataan tuleen, ja ne palavat poroksi.

8 Siinä minun Isäni kirkkaus tulee julki, että te tuotatte runsaasti hedelmää ja niin osoitatte olevanne opetuslapsiani.

9 Niin kuin Isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani.

10 Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan.

12 Minun käskyni on tämä: rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä.

13 Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta.

14 Te olette ystäviäni, kun teette sen minkä käsken teidän tehdä.

15 En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni, olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken, minkä olen Isältäni kuullut.

16 Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää joka pysyy. Kun niin teette, Isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte.

17 Tämän käskyn minä teille annan: rakastakaa toisianne.

19 Jos te kuuluisitte tähän maailmaan, se rakastaisi teitä, omiaan. Mutta te ette kuulu maailmaan, koska minä olen teidät siitä omikseni valinnut, ja siksi maailma vihaa teitä.

21 Kaiken tämän ihmiset tekevät teille minun nimeni tähden, siksi etteivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt.

22 Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, he eivät olisi syyllisiä, mutta nyt heidän on mahdotonta puolustella syntiään.

23 Joka vihaa minua, vihaa myös Isääni.

24 Ellen olisi tehnyt heidän keskuudessaan tekoja, joita kukaan toinen ei ole tehnyt, he eivät olisi syyllisiä. Mutta nyt he ovat nähneet minun tekoni ja vihaavat sekä minua että Isääni.

25 Näin täytyi käydä, jotta toteutuisi heidän kirjoitustensa sana: 'He ovat syyttä vihanneet minua.'

27 Myös te olette minun todistajiani, olettehan olleet kanssani alusta asti.

1 I am the true vine and my Father is the gardener.

2 He takes away every branch in me which has no fruit, and every branch which has fruit he makes clean, so that it may have more fruit.

3 You are clean, even now, through the teaching which I have given you.

4 Be in me at all times as I am in you. As the branch is not able to give fruit of itself, if it is not still on the vine, so you are not able to do so if you are not in me.

5 I am the vine, you are the branches: he who is in me at all times as I am in him, gives much fruit, because without me you are able to do nothing.

6 If a man does not keep himself in me, he becomes dead and is cut off like a dry branch; such branches are taken up and put in the fire and burned.

7 If you are in me at all times, and my words are in you, then anything for which you make a request will be done for you.

8 Here is my Father's glory, in that you give much fruit and so are my true disciples.

9 Even as the Father has given me his love, so I have given my love to you: be ever in my love.

10 If you keep my laws, you will be ever in my love, even as I have kept my Father's laws, and am ever in his love.

11 I have said these things to you so that I may have joy in you and so that your joy may be complete.

12 This is the law I give you: Have love one for another, even as I have love for you.

13 Greater love has no man than this, that a man gives up his life for his friends.

14 You are my friends, if you do what I give you orders to do.

15 No longer do I give you the name of servants; because a servant is without knowledge of what his master is doing: I give you the name of friends, because I have given you knowledge of all the things which my Father has said to me.

16 You did not take me for yourselves, but I took you for myself; and I gave you the work of going about and producing fruit which will be for ever; so that whatever request you make to the Father in my name he may give it to you.

17 So this is my law for you: Have love one for another.

18 If you are hated by the world, keep in mind that I was hated by the world before you.

19 If you were of the world, you would be loved by the world: but because you are not of the world, but I have taken you out of the world, you are hated by the world.

20 Keep in mind the words I said to you, A servant is not greater than his lord. If they were cruel to me, they will be cruel to you; if they kept my words, they will keep yours.

21 They will do all this to you because of my name--because they have no knowledge of him who sent me.

22 If I had not come and been their teacher they would have had no sin: but now they have no reason to give for their sin.

23 He who has hate for me has hate for my Father.

24 If I had not done among them the works which no other man ever did, they would have had no sin: but now they have seen, and they have had hate in their hearts for me and my Father.

25 This comes about so that the writing in their law may be made true, Their hate for me was without cause.

26 When the Helper comes, whom I will send to you from the Father even the Spirit of true knowledge who comes from the Father--he will give witness about me;

27 And you, in addition, will give witness because you have been with me from the first.