2 Sinä olet uskonut kaikki ihmiset hänen valtaansa, jotta hän antaisi ikuisen elämän kaikille, jotka olet hänelle uskonut.

3 Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.

4 Minä olen kirkastanut sinut täällä maan päällä saattamalla päätökseen työn, jonka annoit tehdäkseni.

5 Isä, kirkasta sinä nyt minut, ota minut luoksesi ja anna minulle se kirkkaus, joka minulla oli sinun luonasi jo ennen maailman syntyä.

7 ja tietävät nyt, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on tullut sinulta.

8 Kaiken sen, minkä olet puhuttavakseni antanut, minä olen puhunut heille, ja he ovat ottaneet puheeni vastaan. Nyt he tietävät, että minä olen tullut sinun luotasi, ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt.

10 Kaikki, mikä on minun, on sinun, ja mikä on sinun, on minun, ja minun kirkkauteni on tullut julki heissä.

12 Kun olin heidän kanssaan, suojelin heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut. Minä varjelin heidät, eikä yksikään heistä joutunut hukkaan, paitsi se, jonka täytyi joutua kadotukseen, jotta kirjoitus kävisi toteen.

14 Minä olen ilmoittanut heille sanasi, ja he ovat saaneet osakseen maailman vihan, koska eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu.

15 En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta.

16 He eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu.

17 Pyhitä heidät totuudellasi. Sinun sanasi on totuus.

18 Niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät.

19 Minä pyhitän itseni uhriksi heidän tähtensä, että heistäkin tulisi totuuden pyhittämiä.

21 Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut.

23 Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä, ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua.

25 Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen, ja nämä, jotka ovat tässä, ovat tulleet tietämään, että sinä olet lähettänyt minut.

1 Jesus said these things; then, lifting his eyes to heaven, he said, Father, the time has now come; give glory to your Son, so that the Son may give glory to you:

2 Even as you gave him authority over all flesh, to give eternal life to all those whom you have given to him.

3 And this is eternal life: to have knowledge of you, the only true God, and of him whom you have sent, even Jesus Christ.

4 I have given you glory on the earth, having done all the work which you gave me to do.

5 And now, Father, let me have glory with you, even that glory which I had with you before the world was.

6 I have given knowledge of your name to the men whom you gave me out of the world: yours they were, and you gave them to me, and they have kept your words.

7 Now it is clear to them that whatever you have given to me comes from you:

8 Because I have given them the words which you gave to me; and they have taken them to heart, and have certain knowledge that I came from you, and they have faith that you sent me.

9 My prayer is for them: my prayer is not for the world, but for those whom you have given to me, because they are yours

10 (All mine are yours, and yours are mine) and I have glory in them.

11 And now I will be no longer in the world, but they are in the world and I come to you. Holy Father, keep them in your name which you have given to me, so that they may be one even as we are one.

12 While I was with them I kept them safe in your name which you have given to me: I took care of them and not one of them has come to destruction, but only the son of destruction, so that the Writings might come true.

13 And now I come to you; and these things I say in the world so that they may have my joy complete in them.

14 I have given your word to them; and they are hated by the world, because they are not of the world, even as I am not of the world.

15 My prayer is not that you will take them out of the world, but that you will keep them from the Evil One.

16 They are not of the world any more than I am of the world.

17 Make them holy by the true word: your word is the true word.

18 Even as you have sent me into the world, so I have sent them into the world.

19 And for them I make myself holy, so that they may be made truly holy.

20 My prayer is not for them only, but for all who will have faith in me through their word;

21 May they all be one! Even as you, Father, are in me and I am in you, so let them be in us, so that all men may come to have faith that you sent me.

22 And the glory which you have given to me I have given to them, so that they may be one even as we are one;

23 I in them, and you in me, so that they may be made completely one, and so that it may become clear to all men that you have sent me and that they are loved by you as I am loved by you.

24 Father, it is my desire that these whom you have given to me may be by my side where I am, so that they may see my glory which you have given to me, because you had love for me before the world came into being.

25 Father of righteousness, I have knowledge of you, though the world has not; and to these it is clear that you sent me;

26 And I have given to them knowledge of your name, and will give it, so that the love which you have for me may be in them and I in them.