1 Heti aamulla ylipapit pitivät neuvottelun vanhimpien ja lainopettajien kanssa, ja sitten neuvosto teki päätöksen: Jeesus pantiin köysiin, vietiin pois ja luovutettiin Pilatukselle.

3 Ylipapit esittivät nyt useita syytöksiä häntä vastaan,

5 Mutta Jeesus ei enää vastannut mitään. Tämä ihmetytti Pilatusta.

6 Juhlan aikana maaherra aina päästi vapaaksi yhden vangin, sen jota kansa pyysi.

7 Sillä kertaa oli vangittuna kapinoitsijoita, jotka kapinan aikana olivat tehneet murhan. Heidän joukossaan oli Barabbas- niminen mies.

8 Pilatuksen luo kerääntyi nyt väkijoukko, joka pyysi häntä tekemään niin kuin hänen tapansa oli.

10 Hän näet ymmärsi, että ylipapit olivat pelkästä kateudesta jättäneet Jeesuksen hänen käsiinsä.

11 Ylipapit kuitenkin kiihottivat väkijoukkoa pyytämään, että hän pikemminkin vapauttaisi Barabbaksen.

15 Tehdäkseen kansalle mieliksi Pilatus päästi Barabbaksen vapaaksi, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi.

16 Sotilaat veivät Jeesuksen maaherran hallintopalatsin sisäpihalle ja kutsuivat koolle koko sotaväenosaston.

17 He panivat hänen harteilleen purppuranpunaisen viitan ja väänsivät orjantappuroista kruunun ja asettivat sen hänen päähänsä.

19 He löivät häntä ruokokepillä päähän, sylkivät hänen päälleen ja polvistuivat ja kumarsivat häntä.

20 Aikansa pilkattuaan he riisuivat häneltä purppuraviitan, pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa ja lähtivät kuljettamaan häntä pois ristiinnaulitakseen hänet.

21 Jeesuksen ristiä kantamaan he pakottivat erään ohikulkijan, kyreneläisen Simonin, Aleksandroksen ja Rufuksen isän, joka oli tulossa kaupunkiin.

22 He veivät Jeesuksen paikkaan, jonka nimi on Golgata, käännettynä Pääkallonpaikka.

23 He tarjosivat hänelle viiniä, johon oli sekoitettu mirhaa, mutta hän ei ottanut sitä vastaan.

24 Sitten he ristiinnaulitsivat hänet ja jakoivat keskenään hänen vaatteensa, ratkaisten arpaa heittämällä, kuka mitäkin sai.

25 Oli kolmas tunti, kun he ristiinnaulitsivat hänet.

27 Samalla kertaa he ristiinnaulitsivat kaksi rosvoa, toisen hänen oikealle, toisen hänen vasemmalle puolelleen. [

33 Keskipäivällä, kuudennen tunnin aikaan, tuli pimeys koko maan ylle, ja sitä kesti yhdeksänteen tuntiin saakka.

37 Mutta Jeesus huusi kovalla äänellä ja antoi henkensä.

38 Silloin temppelin väliverho repesi kahtia, ylhäältä alas asti.

40 Paikalla oli myös naisia jonkin matkan päässä tätä katselemassa. Heidän joukossaan olivat Magdalan Maria, toinen Maria, joka oli nuoremman Jaakobin ja Joosefin äiti, sekä Salome.

41 Jo Galileassa he olivat kulkeneet Jeesuksen mukana ja palvelleet häntä. Siellä oli monia muitakin naisia, jotka olivat tulleet Jerusalemiin Jeesuksen mukana.

42 Päivä alkoi olla illassa; oli sapatin aatto, valmistuspäivä.

43 Silloin saapui paikalle arimatialainen Joosef, arvossa pidetty neuvoston jäsen, joka hänkin odotti Jumalan valtakuntaa. Hän rohkaisi mielensä, meni Pilatuksen puheille ja pyysi Jeesuksen ruumista.

44 Pilatus hämmästyi kuullessaan Jeesuksen jo kuolleen. Hän kutsutti sadanpäällikön luokseen ja kysyi, oliko Jeesus todella jo kuollut.

45 Sadanpäällikön vahvistettua asian hän suostui luovuttamaan ruumiin Joosefille.

46 Joosef osti pellavavaatteen, otti Jeesuksen ristiltä, kääri hänet vaatteeseen ja pani hänet valmiiseen kalliohautaan. Hautakammion ovelle hän vieritti kiven.

47 Magdalan Maria ja Joosefin äiti Maria katsoivat, mihin Jeesus haudattiin.

1 And the first thing in the morning the chief priests, with those in authority and the scribes and all the Sanhedrin, had a meeting, and put cords round Jesus, and took him away, and gave him up to Pilate.

2 And Pilate put a question to him, Are you the King of the Jews? And he, answering, said to him, You say so.

3 And the chief priests said a number of things against him.

4 And Pilate again put a question, Do you say nothing in answer? see how much evil they say you have done.

5 But Jesus gave no more answers, so that Pilate was full of wonder.

6 Now at the feast every year he let one prisoner go free at their request.

7 And there was one named Barabbas, in prison with those who had gone against the government and in the fight had taken life.

8 And the people went up, requesting him to do as he had done for them in other years.

9 And Pilate said in answer to them, Is it your desire that I let the King of the Jews go free?

10 For he saw that the chief priests had given him up through envy.

11 But the people were moved by the chief priests to make him let Barabbas go free.

12 And Pilate again said in answer to them, What then am I to do to him to whom you give the name of the King of the Jews?

13 And they said again loudly, To the cross with him!

14 And Pilate said to them, Why, what evil has he done? But their cry was the louder, To the cross!

15 And Pilate, desiring to do what was pleasing to the people, let Barabbas go free, and gave up Jesus, when he had been whipped, to be put to death on the cross.

16 And the men of the army took him away into the square in front of the building which is the Praetorium, and they got together all the band.

17 And they put a purple robe on him, and twisting a crown of thorns, they put it on him;

18 And, as if honouring him, they said, Long life to the King of the Jews!

19 And they gave him blows on the head with a stick and put shame on him and, going down on their knees, gave him worship.

20 And when they had made sport of him, they took the purple robe off him and put his clothing on him. And they took him out to put him to death on the cross.

21 And they made one, Simon of Cyrene, the father of Alexander and Rufus, who was going by, coming from the country, go with them, so that he might take his cross.

22 And they took him to the place named Golgotha, which is, Dead Man's Head.

23 And they gave him wine mixed with myrrh; but he did not take it.

24 And he was nailed to the cross; and they made a division of his clothing among them, putting to the decision of chance what everyone was to take.

25 And it was the third hour when they put him on the cross.

26 And the statement of his crime was put in writing on the cross, THE KING OF THE JEWS.

27 And they put two thieves on crosses with him, one on his right side, and one on his left.

28 []

29 And those who went by made sport of him, shaking their heads, and saying, Ha! you who give the Temple to destruction, and put it up again in three days,

30 Keep yourself from death, and come down from the cross.

31 In the same way the chief priests, laughing at him among themselves with the scribes, said, A saviour of others, he has no salvation for himself.

32 Let the Christ, the King of Israel, come down now from the cross, so that we may see and have belief. And those who were put on crosses with him said evil things against him.

33 And when the sixth hour had come, it was dark over all the land till the ninth hour.

34 And at the ninth hour, Jesus said in a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani? which is, My God, my God, why are you turned away from me?

35 And some of those who were near, hearing it, said, See, he is crying to Elijah.

36 And one of them went quickly and, getting a sponge full of bitter wine, put it on a rod, and gave it to him for drink, saying, Let be; let us see if Elijah will come to take him down.

37 And Jesus gave a loud cry, and gave up his spirit.

38 And the curtain of the Temple was parted in two from end to end.

39 And when the captain, who was near, saw how he gave up his spirit, he said, Truly this man was a son of God.

40 And there were women watching from a distance: among them were Mary Magdalene, and Mary, the mother of James the less and of Joses, and Salome,

41 Who went with him when he was in Galilee and took care of him; and a number of other women who came up with him to Jerusalem.

42 And when it was evening, because it was the time of getting ready, that is, the day before the Sabbath,

43 There came Joseph of Arimathaea, a responsible man in high honour, who was himself waiting for the kingdom of God; and he went in to Pilate without fear, and made a request for the body of Jesus.

44 And Pilate was surprised that he was dead; and, sending for the captain, he put a question to see if he had been dead for long.

45 And when he had news of it from the captain, he let Joseph have the body.

46 And he got a linen cloth and, taking him down, put the linen cloth round him, and put him in a place for the dead which had been cut out of a rock; and a stone was rolled against the door.

47 And Mary Magdalene and Mary, the mother of Joses, saw where he was put.