1 Jeesus meni taas synagogaan. Siellä oli mies, jonka käsi oli surkastunut.

2 Fariseukset pitivät silmällä, parantaisiko Jeesus miehen sapattina, sillä he tahtoivat nostaa syytteen häntä vastaan.

6 Mutta fariseukset menivät ulos ja ryhtyivät heti Herodeksen kannattajien kanssa suunnittelemaan, miten saisivat Jeesuksen raivatuksi pois tieltä.

7 Jeesus siirtyi sitten taas opetuslastensa kanssa järven rannalle, ja sinne kerääntyi suuri joukko ihmisiä. Heitä tuli Galileasta, Juudeasta

8 ja Jerusalemista, Idumeasta ja Jordanin takaa sekä Tyroksen ja Sidonin seudulta. Heitä tuli suurin joukoin hänen luokseen, kun he kuulivat, mitä kaikkea hän teki.

9 Jeesus käski opetuslastensa pitää venettä varalla, jottei hän jäisi väkijoukon jalkoihin.

10 Hän näet oli parantanut monia, ja niin kaikki, joilla oli vaivoja, tungeksivat häntä kohti yrittäen koskettaa häntä.

12 Mutta hän varoitti ankarasti niitä paljastamasta häntä.

13 Sitten Jeesus nousi vuorelle. Hän käski luokseen ne, jotka hän oli valinnut, ja he lähtivät hänen mukaansa.

14 Nämä kaksitoista Jeesus kutsui olemaan kanssaan lähettääkseen heidät saarnaamaan ja

15 valtuuttaakseen heidät karkottamaan saastaisia henkiä:

16 Simon, jolle hän antoi nimen Pietari,

17 Jaakob Sebedeuksen poika ja tämän veli Johannes, joille hän antoi nimen Boanerges -- se merkitsee: ukkosenjylinän pojat --

18 sekä Andreas, Filippus ja Bartolomeus, Matteus, Tuomas ja Jaakob Alfeuksen poika, Taddeus, Simon Kananeus

19 ja Juudas Iskariot, sama joka kavalsi hänet.

20 Jeesus palasi sitten kotiin, ja kansaa kerääntyi taas niin paljon, etteivät hän ja opetuslapset edes päässeet syömään.

21 Kun Jeesuksen omaiset kuulivat kaikesta tästä, he lähtivät sinne ottaakseen hänet huostaansa, sillä he luulivat, että hän oli poissa tolaltaan.

24 Jos valtakunta jakautuu ja taistelee itseään vastaan, se ei voi kestää,

25 eikä myöskään perhe kestä, jos sitä repivät riidat.

26 Ja jos Saatana nousee itseään vastaan, se ei voi kestää, vaan sen loppu on tullut.

27 Eihän kukaan voi tunkeutua väkevän miehen taloon ja ryöstää hänen tavaroitaan, ellei ensin sido häntä. Vasta sitten hän voi ryöstää talon ja tavarat.

28 Totisesti: Kaikki tullaan antamaan ihmisille anteeksi, kaikki synnit ja herjaukset, miten he sitten herjaavatkin.

30 He näet olivat sanoneet, että Jeesuksessa oli saastainen henki.

31 Jeesuksen äiti ja veljet olivat saapuneet paikalle. He jäivät ulos seisomaan ja lähettivät hakemaan häntä.

1 And he went again into the Synagogue; and there was a man there whose hand was dead.

2 And they were watching him to see if he would make him well on the Sabbath day, so that they might have something against him.

3 And he said to the man, Get up and come forward.

4 And he said to them, Is it right to do good on the Sabbath or to do evil? to give life or to put to death? But they said nothing.

5 And looking round on them he was angry, being sad because of their hard hearts; and he said to the man, Put out your hand. And he put it out, and his hand was made well.

6 And the Pharisees went out, and straight away made designs with the Herodians about how they might put him to death.

7 And Jesus went away with his disciples to the sea, and a great number from Galilee came after him: and from Judaea,

8 And from Jerusalem, and from Idumaea, and the other side of Jordan, and the country about Tyre and Sidon, a great number, hearing what great things he did, came to him.

9 And he made a request to his disciples to have a little boat ready for him, so that he might not be crushed by the people;

10 For he had made such a great number well that all those who were diseased were falling down before him for the purpose of touching him.

11 And the unclean spirits, whenever they saw him, went down before him, crying out, and saying, You are the Son of God.

12 And he gave them special orders not to say who he was.

13 And he went up into the mountain, and sent for those whom it was his pleasure to have with him: and they went to him.

14 And he took twelve to be with him, so that he might send them out as preachers,

15 And give them the power of driving out evil spirits:

16 To Simon he gave the second name of Peter;

17 And to James, the son of Zebedee, and John, the brother of James, he gave the second name of Boanerges, which is, Sons of thunder:

18 And Andrew, and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, and James, the son of Alphaeus, and Thaddaeus, and Simon the Zealot;

19 And Judas Iscariot, who was false to him.

20 And he went into a house. And the people came together again, so that they were not even able to take bread.

21 And when his friends had news of it, they went out to get him, saying, He is off his head.

22 And the scribes who came down from Jerusalem, said, He has Beelzebub, and, By the ruler of evil spirits he sends evil spirits out of men.

23 And turning to them, he said to them in the form of a story, How is it possible for Satan to put out Satan?

24 If there is division in a kingdom, that kingdom will come to destruction;

25 And if there is division in a house, that house will come to destruction;

26 And if Satan is at war with himself, and there is division in him, he will not keep his place but will come to an end.

27 But no one is able to go into the house of the strong man and take his goods, without first putting cords round the strong man, and then he will take his goods.

28 Truly, I say to you, The sons of men will have forgiveness for all their sins and for all the evil words they say:

29 But whoever says evil things against the Holy Spirit will never have forgiveness, but the evil he has done will be with him for ever:

30 Because they said, He has an unclean spirit.

31 And his mother and brothers came and were outside, and sent for him, requesting to see him.

32 And a great number were seated round him; and they said to him, See, your mother and your brothers are outside looking for you.

33 And he said in answer, Who are my mother and my brothers?

34 And looking round at those who were seated about him, he said, See, my mother and my brothers!

35 Whoever does God's pleasure, the same is my brother, and sister, and mother.