Números 13

1 Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:

3 Niin Mooses lähetti heidät Paaranin erämaasta Herran käskyn mukaan; kaikki ne miehet olivat israelilaisten päämiehiä.

4 Ja nämä olivat heidän nimensä: Ruubenin sukukunnasta Sammua, Sakkurin poika,

5 Simeonin sukukunnasta Saafat, Hoorin poika,

6 Juudan sukukunnasta Kaaleb, Jefunnen poika,

7 Isaskarin sukukunnasta Jigal, Joosefin poika,

8 Efraimin sukukunnasta Hoosea, Nuunin poika,

9 Benjaminin sukukunnasta Palti, Raafun poika,

10 Sebulonin sukukunnasta Gaddiel, Soodin poika,

11 Manassen sukukunnasta Joosefin sukukuntaa Gaddi, Suusin poika,

12 Daanin sukukunnasta Ammiel, Gemallin poika,

13 Asserin sukukunnasta Setur, Miikaelin poika,

14 Naftalin sukukunnasta Nahbi, Vofsin poika,

15 Gaadin sukukunnasta Genuel, Maakin poika.

16 Nämä olivat niiden miesten nimet, jotka Mooses lähetti maata vakoilemaan. Mutta Mooses kutsui Hoosean, Nuunin pojan, Joosuaksi.

18 ja katselkaa, minkälainen maa on ja minkälainen kansa, joka siinä asuu, onko se voimakas vai heikko, onko sitä vähän vai paljon,

19 ja minkälainen maa on, jossa se asuu, onko se hyvä vai huono, ja minkälaiset ne kaupungit ovat, joissa se asuu, avonaisia kyliäkö vai varustettuja kaupunkeja,

21 Niin he lähtivät sinne ja vakoilivat maata Siinin erämaasta Rehobiin asti, josta mennään Hamatiin.

22 Ja he lähtivät Etelämaahan ja tulivat Hebroniin, jossa asuivat Ahiman, Seesai ja Talmai, Anakin jälkeläiset. Mutta Hebron oli rakennettu seitsemän vuotta ennen Egyptin Sooania.

23 Ja he tulivat Rypälelaaksoon; sieltä he leikkasivat viiniköynnöksen, jossa oli rypäleterttu, ja kahden miehen täytyi kantaa sitä korennolla; samoin he ottivat granaattiomenia ja viikunoita.

24 Se paikka nimitettiin Rypälelaaksoksi, rypäleen tähden, jonka israelilaiset sieltä leikkasivat.

25 Ja he palasivat maata vakoilemasta neljänkymmenen päivän kuluttua.

26 He vaelsivat ja tulivat Mooseksen, Aaronin ja kaiken Israelin kansan luo Paaranin erämaahan Kaadekseen. Ja he tekivät heille ja kaikelle kansalle selkoa matkastaan ja näyttivät heille sen maan hedelmiä.

28 Mutta kansa, joka siinä maassa asuu, on voimallista, ja kaupungit ovat lujasti varustettuja ja hyvin suuria; näimmepä siellä Anakin jälkeläisiäkin.